Dienst

Softwarekwaliteit

We zorgen er onder meer voor dat deze onderhoudsvriendelijk is. Ook letten wij op de schaalbaarheid van de software en of deze voldoende toekomstbestendig is. In de IT-wereld is dat goud waard.

woord-logo-OV

Software is doorgedrongen tot alle geledingen van de samenleving. Op individueel niveau is software niet meer weg te denken. Online bankieren, virtueel vergaderen, online streamen of een game spelen, zou zonder software niet mogelijk zijn. Gebruikers moeten er dan ook van op aan kunnen dat het naar behoren werkt.

Fouten in een computerprogramma of een applicatie hebben soms desastreuze gevolgen. Softwarekwaliteit wil overigens niet alleen zeggen dat het goed functioneert. Het moet onder andere ook veilig, efficiënt en onderhoudsvriendelijk zijn.

De kwaliteit van software op maat 

Wij houden bij het ontwikkelen van software rekening met meer dan alleen de functionaliteit. Dat software uitstekende moet functioneren, is vanzelfsprekend. Maar voor de ontwikkelaar van software is dit eigenlijk pas het begin. De kwaliteit van software hangt van veel meer factoren af. Tijdens de ontwikkeling van software en systemen moet er naar alle kwaliteitskenmerken worden gekeken, zoals de beheerbaarheid, de veiligheid, het gebruiksgemak en of de software onderhoudsvriendelijk is en klaar voor de toekomst. 

Uitgebreide software analyse

Onze aanpak om de kwaliteit van de software te verbeteren gaat nog een stap verder dan het onderwerpen aan een kritische controle. Dit houdt in dat de software en de onderliggende code worden onderworpen aan een grondige analyse. Daar komt de Software X-RAY bij kijken. De volledige broncode wordt gecontroleerd op zes controlepunten, van architectuur tot security checks. Dit maakt het daarna voor software ontwikkelaars mogelijk om de kwaliteit van de software te blijven monitoren en te verbeteren.

Het belang van softwarekwaliteit wordt door ons volledig onderschreven. Bij elk project wordt er dan ook een uitgebreid proces van digitale kwaliteitsborging, oftewel software quality assurance, geïmplementeerd. Dit proces beslaat de gehele ontwikkelingscyclus: van het eerste idee tot het gedetailleerde ontwerp en van rigoureuze testen tot de uiteindelijke implementatie. Alles wordt nauwkeurig gecontroleerd en gedocumenteerd. Voor klanten betekent dit dat zij kunnen rekenen op de hoogste mate van betrouwbaarheid in softwareoplossingen.

Meer weten over onze kwaliteitsborging in software ontwikkeling?

Laat uw gegevens achter en wij laten u zien op welke wijze dit in de praktijk terugkomt.

Afspraak plannen  

ISO 25010 raamwerk voor softwarekwaliteit 

Om de kwaliteit van software in kaart te brengen, is er een internationale standaard in het leven geroepen, ISO 25010. Dit raamwerk bestaat uit een model voor de kwaliteit van het product en een model voor de kwaliteit tijdens het gebruik. Beide modellen fungeren als leidraad bij zowel de ontwikkeling als de controle op software.  

Functionele geschiktheid Dit geeft de mate aan waarin de functies van softwareproducten of computersystemen voldoen aan de behoeften en in voldoende mate de taken en doelen van de gebruiker ondersteunen.  
 Prestatie-efficiëntie  Dit geeft aan hoe de prestaties zich verhouden tot de hoeveelheid middelen. Voldoet de snelheid, het gebruik van de middelen en de capaciteit aan de behoeften? 
Uitwisselbaarheid Dit kwaliteitskenmerk heeft betrekking op de mate waarin producten, systemen en componenten in staat zijn om onderling informatie uit te wisselen. Ze moeten aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zonder dat dit een nadelig effect op andere producten of componenten heeft.
Bruikbaarheid In hoeverre is een product of systeem bruikbaar en kunt u er op een effectieve en efficiënte uw doelen bereiken? Dit houdt onder meer in dat de software makkelijk moet zijn te bedienen, u voldoende beschermd bent tegen het maken van fouten en dat er sprake is van een hoge mate van toegankelijkheid.  
Betrouwbaarheid Zijn de producten, systemen of componenten voldoende betrouwbaar wanneer u ermee werkt? Is het foutbestendig en kunnen gegevens makkelijk worden hersteld als er een fout optreedt?
Beveiligbaarheid Dit kwaliteitskenmerk zegt iets over de mate waarin een product of systeem informatie en gegevens beschermt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die alleen toegankelijk zijn voor personen die daar toestemming voor hebben. Veilig betekent ook dat computerprogramma's of gegevens niet zomaar door iedereen (dus ook door hackers) kunnen worden gewijzigd.
Onderhoudbaarheid Kunnen beheerders wijzigingen aanbrengen zonder dat dit van invloed is op andere componenten? Kunnen wijzigingen ook effectief en efficiënt worden geanalyseerd?
Overdraagbaarheid Dit geeft aan in hoeverre systemen, producten of componenten aanpasbaar, installeerbaar en vervangbaar zijn. 

 

Inzicht verkrijgen in de staat van uw software

Om er zeker van te zijn dat de software naar behoren functioneert, veilig en onderhoudbaar is, zijn grondige testen van groot belang. Door een Software X-RAY uit te voeren, kan zowel de kwaliteit als de toekomstbestendigheid worden geanalyseerd. Op die manier ontstaat er duidelijkheid over de mogelijke discrepantie tussen wat er van de software wordt verwacht en hoe dit zich rijmt met de technische realiteit. Omdat ieder product uniek is en wordt ontwikkeld voor gebruik in een specifieke context, kan het ook nodig zijn om een maatwerksoftware audit uit te voeren. Dit maakt het mogelijk om karakteristieke, product gerelateerde, vraagstukken nauwgezet onder de loep te nemen door middel van een uitgebreide code analyse.

Artikelen en publicaties

De meest actuele kennisgeving over software ontwikkeling en beheer.

Hoe start uw organisatie met datagedreven werken?
Data beschikbaar maken

Hoe start uw organisatie met datagedreven werken?

29-apr-2024 16:22:17
Koningsdag bij OVSoftware: traditie, cultuur en gemeenschapsgevoel
Koningsdag op locatie 2024

Koningsdag bij OVSoftware: traditie, cultuur en gemeenschapsgevoel

26-apr-2024 10:03:51