Dienst

Datavolwassenheid

Door een datagedreven scan uit te voeren krijgt u inzicht in het niveau van datavolwassenheid dat uw organisatie tot nu toe heeft bereikt.

woord-logo-OV

Datagedreven werken is de nieuwe uitdaging waar bedrijven voor staan. Zo eenvoudig is dat echter nog niet. Veel organisaties zijn wat dat betreft nog maar net de luiers ontgroeit, of zijn nog flink aan het puberen. Hoe hoog scoort uw organisatie op het gebied van data maturity? Of anders gezegd, hoe volwassen gaat uw organisatie om met de verzamelde gegevens en het beheer daarvan? Datakwaliteit is een eerste voorwaarde om er optimaal profijt van te hebben, maar het moet ook goed worden beheerd. Daarom is het van belang om tekortkomingen op te sporen, processen te verbeteren en permanente controle uit te voeren. Speciaal daarvoor ontwikkelde software, zoals een datahub, kan u daarbij een goede dienst bewijzen.  

Data Maturity in het kort

Data maturity is het geheel van activiteiten binnen een organisatie dat tot doel heeft om data op een goede manier te beheren en in te zetten. Wanneer er sprake is van een hoge graad van volwassenheid, is een bedrijf beter in staat om succesvol te opereren in het digitale tijdperk. Organisaties die weten hoe het met de volwassenheid is gesteld, kunnen gerichte stappen zetten om zich verder te ontwikkelen naar een hoger niveau. 

Na de data goldrush: wat te doen met de verzamelde informatie?

De afgelopen tijd zal de geschiedenis ingaan als de data goldrush. Bedrijven en instellingen gingen op zoek naar het 'nieuwe goud' en verzamelden in de loop der tijd karrenvrachten vol met data die werden opgeslagen en bewerkt. Betekent deze schat aan informatie ook een gouden toekomst? Dat valt nog maar te bezien. Als organisaties veel data tot hun beschikking hebben, is dat natuurlijk te prijzen. Maar hoe zit het met de datakwaliteit en de toegankelijkheid? Data zijn alleen van waarde als deze accuraat en betrouwbaar zijn en u er optimaal gebruik van kunt maken. Daar ontbreekt het nogal eens aan.

Ontoegankelijke silo's met data

Data zijn vaak her en der verspreid en het is niet altijd duidelijk waar u moet zoeken. Dat is heel vervelend als u ze wel direct nodig heeft. Het komt regelmatig voor dat ze zijn opgeslagen in geheel op zichzelf staande 'silo's' die maar beperkt toegankelijk zijn. Dat heeft als gevolg dat deze data niet kunnen worden gedeeld. Ook blijken datagegevens elkaar weleens tegen te spreken en bestaan er opeens twee afleveradressen voor een klant. Of de adresgegevens blijken niet (meer) te kloppen.

Data platform

Van een data platform waarin alle gegevens op een plek zijn verzameld en dus voor iedereen op een eenvoudige manier toegankelijk zijn, is bij menig organisatie nog niet of nauwelijks sprake. Zo'n modern data platform is gebaseerd op een single source of truth, oftewel een versie van de waarheid. De data zijn van goede kwaliteit en geven blijk van volwassenheid. Bedrijven waar dit nog allerminst het geval is, kampen vaak met het probleem dat zij de juiste data niet altijd beschikbaar hebben om hun processen optimaal te ondersteunen. De weg naar volwassenheid oftewel data maturity ligt nog open.

Datagedreven scan

Door een data maturity assessment uit te voeren krijgt u inzicht in het niveau van datavolwassenheid dat uw organisatie tot nu toe heeft bereikt. U kunt de resultaten vervolgens spiegelen aan een volwassenheidsmodel. Dit is een belangrijk hulpmiddel om te analyseren hoe uw bedrijf of instelling ervoor staat op het gebied van data maturity. Of beter gezegd, in welke fase richting volwassenheid u zich momenteel bevindt. Deze data inzichten zetten vervolgens de deur open naar het opstellen van een datavisie en een datastrategie.

Breng data uit verschillende bronnen weer samen

Het continu monitoren van data is een voorwaarde om de kwaliteit van data te verbeteren en kwalitatief hoogwaardig te houden. Door de data te controleren, kunnen fouten en onvolledige data worden opgespoord. Met accurate data kan betrouwbaar gerapporteerd worden en kunnen er datagedreven beslissingen worden genomen. Hierdoor krijgen organisaties echt controle over bedrijfskritische processen.

Zodra de datakwaliteit op orde is, volgt een nieuwe uitdaging. Hoe stel je deze op het juiste moment beschikbaar uit verschillende bronnen binnen de bedrijfsprocessen? Hiervoor bestaat geen uniforme oplossing. Aan welke data er waar en wanneer behoefte is, verschilt tenslotte per bedrijf.

Met behulp van de OVSoftware Datahub is het mogelijk om gegevens uit verschillende bronsystemen real-time beschikbaar te maken en daarmee processen te ondersteunen en risico’s te verlagen. Het is daarbij niet nodig om bestaande systemen te vervangen. Hierdoor kunnen data continu worden gecontroleerd, maar kan ook de data maturity worden gemeten. Bovendien kunt u op het juiste moment over de juiste data beschikken. U werkt in een volwassen omgeving en maakt gebruik van de juiste bronnen die u helpen om zowel operationele als strategische beslissingen te nemen. 

Bent u benieuwd welke stappen u kunt zetten?

Laat uw gegevens achter en we nemen contact op om dit te verkennen.

Afspraak plannen