Privacybeleid OVSoftware B.V.

Inleiding

Dit is het privacybeleid van de website van OVSoftware B.V., een besloten vennootschap onder Nederlands recht, gevestigd te Colosseum 13, 7521 PV te Enschede.

Bij het bezoeken van onze website worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. Omdat wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang vinden, zorgen wij ervoor dat onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming is met de relevante wetgeving over privacy en bescherming van persoonsgegevens. Dit privacybeleid biedt informatie over welke persoonsgegevens OVSoftware B.V. verzamelt en hoe wij deze verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

OVSoftware B.V. is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor worden ze verwerkt?

a. Om op uw verzoeken te antwoorden en u te informeren Uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden verwerkt als u ons contactformulier invult of uw gegevens achterlaat voor een evenement. Dit wordt gedaan op basis van uw toestemming.

b. Voor marketingdoeleinden Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing en kwaliteitsonderzoek. Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten en ontwikkelingen. U kunt zich hiervoor afmelden via de onderstaande contactgegevens.

c. Voor technisch en functioneel beheer van de website Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw IP-adres, bezochte pagina's, gebruikte browser, geografische data, voorkeurstaal en de duur van uw bezoek om onze website te beheren en te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wettelijk verplicht is. OVSoftware B.V. zorgt voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het beoogde doel en worden daarna vernietigd, tenzij specifieke omstandigheden een langere bewaartermijn rechtvaardigen.

Links naar andere websites of sociale media?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door derden via links of verwijzingen op onze website. Ons privacybeleid en cookieverklaring zijn hierop niet van toepassing.

Hoe kunt u contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht op inzage, correctie, aanvulling, verwijdering en beperking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie via marketing@ovsoftware.com om uw rechten uit te oefenen. Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen via een klachtenformulier.

Wijzigingen privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen. Check regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactinformatie

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met:

OVSoftware B.V.
Colosseum 13
7521 PV Enschede
Tel: +31 (0)53 3033600
E-mail: marketing@ovsoftware.com