Referentie

Een cloud-oplossing voor de veehouderij bij Nedap Livestock

De veehouderijsector staat voor grote uitdagingen: toenemende vraag naar voedsel, afnemende landbouwgrond, strengere eisen. Cloud computing en IoT bieden oplossingen.

Real-time data en analyse in de cloud

Cloud computing biedt een aantal voordelen voor de veehouderijsector, waaronder schaalbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging en innovatie. Cloud-gebaseerde oplossingen kunnen eenvoudig worden opgeschaald om te voldoen aan de veranderende behoeften van een bedrijf. Cloud-providers bieden een hoge mate van betrouwbaarheid en uptime, en investeren fors in beveiliging om data te beschermen. Bovendien bieden cloud-providers een breed scala aan innovatieve diensten die gebruikt kunnen worden om een bedrijf te verbeteren. IoT-technologieën kunnen worden gebruikt om data te verzamelen over dieren, gewassen en het milieu. Deze data kan vervolgens worden gebruikt om de processen in de veehouderij te optimaliseren.

Het projectteam, bestaande uit OVSoftware, Nedap-specialisten en Microsoft's Azure Fast Track team, heeft een cloud-gebaseerde IoT-oplossing ontwikkeld die de veehouderijsector kan helpen om voordelen te behalen zoals een verhoogde efficiëntie van processen, verbeterde naleving van regelgeving, meer inzicht in de bedrijfsvoering en verbeterde besluitvorming. De oplossing kan een breed scala aan processen in de veehouderij automatiseren en kan worden gebruikt om data te verzamelen over dieren, gewassen en het milieu. Doordat deze data geanalyseerd wordt, kan de bedrijfsvoering worden verbeterd en worden betere beslissingen genomen over het beheer van de veehouderij.

Competitief blijven door te innoveren

De implementatiestrategie voor de cloud-gebaseerde IoT-oplossing voor de veehouderij is gebaseerd op een stapsgewijze aanpak. De eerste stap is om een grondige beoordeling te maken van de huidige systemen en processen in de veehouderij om de grootste uitdagingen te identificeren. Daarna wordt een architectuurblauwdruk ontwikkeld die wordt getoetst en goedgekeurd door het Azure Fast Track team. Vervolgens wordt de technische basis van de oplossing geïmplementeerd, gevolgd door de functionele ontwikkelingen. De laatste stap is om de oplossing continu te monitoren en te optimaliseren.

De cloud-gebaseerde IoT-oplossing voor de veehouderijsector is een innovatieve oplossing die de veehouderijsector kan helpen om de uitdagingen waar ze voor staat aan te pakken, en zo de efficiëntie en concurrentiepositie te verbeteren.

NEDAP_LOGO_HERO_DIGITAL_Blue-1

Nedap Livestock Management helpt boeren om hun bedrijf efficiënter en duurzamer te maken, met als resultaat gezondere dieren, een hogere melkproductie en een betere winstgevendheid.

Ontdek uw mogelijkheden

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?

Neem contact op