Rijkswaterstaat

RIJKSWATERSTAAT

De juiste verkeersgegevens zijn van belang voor de betrouwbaarheid van reisinformatie. De reisinformatie heeft tot doel om betere doorstroming op de Nederlandse wegen te realiseren en dus minder files. Hier speelt de Rijkswaterstaat een rol in.

De juiste verkeersgegevens worden gebruikt voor de filemonitor, de  jaarlijkse prestatierapportages en verkeerskundige onderzoeken. Ondanks de grote inspanning van Rijkswaterstaat, staat het inwinnen van actuele en betrouwbare gegevens sterk onder druk. Zo is gebleken dat gegevens over meetpunten in het wegennet niet altijd juist zijn. Rijkswaterstaat wil meer controle kunnen uitoefenen op de kwaliteit van deze gegevens en wil zelf aanpassingen en wijzigingen kunnen doorvoeren, met als doel natuurlijk een betere doorstroming op de Nederlandse wegen. Deze meetpunten via ondergrondse lussen zijn verspreid door het Nederlandse wegennet.

Software architectuur, ontwerp en ontwikkeling

In eerste instantie is een vooronderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van dit project te bepalen en is de software architectuur voorgesteld. Vervolgens zijn een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp opgesteld waarna een applicatie is ontwikkeld met de naam DaVinci Dashboard. Het Davinci Dashboard wordt gebruikt door Rijkswaterstaat om verschillende data over het Nederlandse wegennet te presenteren in een overzichtelijk dashboard.

Resultaat overtreft mijn verwachting

De heer Kin Fai Chan, projectmanager Rijkswaterstaat Data ICT-dienst:

“Zojuist een demo van de replay functie gezien. Het ziet er prachtig uit. Het resultaat overtreft mijn verwachting. Compliment aan iedereen die hieraan bijdrage geleverd heeft.”

Vind hier meer informatie over onze expertise.