Referentie/project OVSoftware GmbH

Nieuw online bestelsysteem voor Wessling GmbH

Wessling GmbH is een in 1983 opgericht familiebedrijf dat haar zakenpartners hoogwaardige analytische en adviesdiensten op maat biedt en holistische oplossingsconcepten op het gebied van onroerend goed, milieu, voedsel, consumentenproducten, farmaceutica en cosmetica. Op basis van veranderde functionele eisen moest het bestaande online bestelsysteem voor klanten opnieuw worden ontwikkeld en geïmplementeerd. 

Uitgangssituatie

Wessling had voor haar klanten een online bestelsysteem in gebruik waarmee opdrachten direct in het onderliggende Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) werden verwerkt. De analyseresultaten werden zowel in PDF als in HTML-formaat beschikbaar gesteld. Op basis van uitgebreidere functionele eisen en design moest dit bestelsysteem op een modulaire wijze opnieuw worden geïmplementeerd.

Aanpak

In door OVSoftware georganiseerde uitgebreide workshops werden de eisen en wensen ten aanzien van het nieuwe systeem bepaald. Op basis van het corporate design, dat Wessling in samenwerking met een webdesignbureau heeft ontwikkeld, werd de front-end gerealiseerd. Om het nieuwe bestelsysteem echt los van bestaande kaders te ontwikkelen, is er bewust voor gekozen om het oude systeem buiten beschouwing te laten. Op basis van de opgestelde eisen werden werkpakketten samengesteld die vervolgens op een agile manier zijn ontwikkeld.

De technische oplossing

De integratie van het te ontwikkelen klantenportaal met het bestaande LIMS vormde binnen het project een belangrijke uitdaging. Om die reden is er door OVSoftware gekozen voor een Spring Boot-gebaseerde oplossing, die zowel met het LIMS als met de front-end uitsluitend via Rest services communiceert. De front-end werd als moderne Single-Page applicatie ontwikkeld met behulp van Angular. Omwille van een goede performance is er binnen het portaal een tijdelijke dataopslag in een SQL database opgenomen. Ieder onderdeel van de applicatie is als een eigen Service geïmplementeerd, waardoor  deployment van afzonderlijke onderdelen op elk moment mogelijk is, zonder dat andere services daarbij worden geraakt. De componenten werden met behulp van Docker op het platform ingericht en voor het projectmanagement werd gebruikgemaakt van JIRA.

Agile projectmanagement

De ontwikkeling zelf werd met behulp van een KANBAN-methode georganiseerd. Op basis van de klanteisen werden de verschillende werkpakketten gedefinieerd, waarna deze vervolgens in JIRA werden geregistreerd en geprioriteerd. Direct na ontwikkeling van een werkpakket werd deze door de klant getest en vrijgegeven.