blank

NDW

Tijdens een prettig gesprek met de heer Wim Kars, Coördinator Exploitatie en Beheer bij NDW in Utrecht spraken we over de samenwerking met OVSoftware. De samenwerking tussen NDW en OVSoftware is ontstaan via de contacten bij Rijkswaterstaat.  Rijkswaterstaat is één van de partners van NDW, het samenwerkingsverband van overheden voor het inwinnen en inzetten van verkeersgegevens.

27.000 meetpunten

Binnen NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens. Iedere minuut worden actuele verkeersgegevens van 27.000 meetpunten verzameld en aan een groot aantal afnemers doorgegeven. Ook geeft NDW gegevens door over wegwerkzaamheden, brugopeningen en veiligheid gerelateerde berichten, zoals ‘spookrijder gesignaleerd’. Van de actuele verkeersgegevens wordt een historie opgebouwd. Deze historische data worden gebruikt voor verkeerskundige analyses. En als klap op de vuurpijl: alle data zijn beschikbaar als open data.

Data analyse

De wegbeheerders zelf gebruiken de gegevens in hun verkeersmanagement. Dienstverleners als ANWB, VID (Verkeersinformatiedienst) en INRIX informeren en adviseren reizigers vóór en tijdens de rit via radio, tv, websites, apps en navigatiesystemen. Doordat iedere partij de data zelf analyseert en zijn/haar conclusies trekt kan het dus voorkomen dat het ene media 5 km file aangeeft en de ander 4 km. Dit is afhankelijk van hoe de data wordt geïnterpreteerd en waar men de nadruk op legt.

NDW groeit

NDW is gevestigd in een vleugel van het gebouw Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht. “Nog wel, zegt de heer Kars, want we groeien enorm. Gezien alle ontwikkelingen en innovaties bij NDW verwacht ik dat we in de nabije toekomst nog verder zullen groeien in aantal medewerkers en dan hebben we niet genoeg werkplekken meer in deze vleugel”.

Hoe verloopt de samenwerking met OVSoftware?
“De samenwerking met OVSoftware verloopt heel goed omdat jullie echt klantgericht zijn en er ook echt zijn voor de klant. Jullie begrijpen waar het om gaat en tonen hierin grote betrokkenheid. We zitten immers in een zeer specialistisch vakgebied. Dat vind ik overigens niet alleen maar ook mijn collega’s, want die heb ik dat voorafgaand aan het gesprek natuurlijk ook even gevraagd,” zegt de heer Kars glimlachend.

Kunt u iets meer vertellen over NDW en wat zij precies doen?
“Jazeker, graag zelfs. In Nederland wordt op 7100 km aan wegen op allerlei manieren informatie ingewonnen. De traditionele manier is via meetlussen in het wegdek en met camera’s. NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) is het meest bekend van het product waar we ook onze naam aan te danken hebben, namelijk de enorme databank met actuele en historische verkeersgegevens. NDW is meer dan alleen dat, wij zijn vooral ook een samenwerkingsverband van overheden die samenwerken om met de juiste gegevens het verkeer optimaal te geleiden en weggebruikers optimaal te informeren. Deze samenwerking heeft als doel: minder files, minder uitstoot van schadelijke stoffen en meer veiligheid op de weg”.

Wat wordt er met al deze data gedaan?
“De enorme hoeveelheid data wordt verzameld en gedistribueerd naar verschillende partijen, denk bijvoorbeeld aan de VID voor de file-informatie. Deze partijen analyseren de data en zetten dit om in conclusies die via verschillende manieren zoals apps, websites, radio aan weggebruikers en overige instanties wordt gecommuniceerd. Een idee is om nog meer tools te ontwikkelen die afwijkingen in de data kunnen signaleren en op een eenduidige manier kunnen analyseren, zodat te grote verschillen in de toekomst kunnen worden voorkomen”.

Waar wordt de data nog meer voor gebruikt?
“Naast de actuele verkeersgegevens en statusgegevens wordt ook beleidsdata verzameld om op lange termijn te kunnen plannen. De overheden gebruiken de data van NDW steeds meer om rapportages te maken met betrekking tot bijvoorbeeld geluidshinder en milieu. Beslissingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van geluidswallen of wegverbredingen worden mede op basis van deze data en rapportages genomen”.

Waar wordt op dit moment aan gewerkt?
“Op dit moment is een Java software developer van OVSoftware gedetacheerd bij NDW. Hij werkt aan de “Shapefiles”, dit zijn bestanden waarin informatie is verwerkt over de exacte plaats waar metingen plaatsvinden. Het is uiteraard belangrijk om te weten waar de metingen plaatsvinden om correcte gedetailleerde informatie op te slaan”.

Wat waardeert u aan de samenwerking met OVSoftware?
“Wat ik ook kan waarderen aan de samenwerking met OVSoftware is de flexibiliteit, dat heb ik wel eens anders gezien bij de hele grote ICT-bedrijven. Wanneer we bijvoorbeeld een aanpassing wensen in de SLA of andere wensen hebben dan zijn die bij jullie altijd bespreekbaar en wordt er goed op ingespeeld. En dat kunnen we bij NDW waarderen”.

Wat zijn de toekomstverwachtingen?
“We verwachten in de toekomst nog meer ICT-capaciteit nodig te hebben, o.a. t.b.v. gespecialiseerde Java developing, omdat er heel wat innovaties op de planning staan. Zo is bijvoorbeeld Floating Car Data een interessante nieuwe manier van data inwinnen, waarbij de verkeersdata wordt gemeten in de auto’s zelf. De aanbesteding voor pilots die een dergelijke gegevensinwinning voorbereiden loopt al en dit is wel de toekomst”.

Net als zelfsturende auto’s?
“Ja, dat kan en dit bestaat natuurlijk al, alleen de consument is er huiverig voor, mede door allerlei juridische aspecten. En op maatschappelijk gebied is er ook nog wel wat te doen doordat de auto nog steeds een belangrijke rol speelt in de Nederlandse cultuur, voor wat betreft status en keuzevrijheid, iets dat niet gemakkelijk opzij wordt gezet voor de huidige alternatieven”.

Intelligente verkeerslichten
De heer Kars vertelt over andere toekomstige innovaties: “Naast de traditionele manier van informatie inwinning komt er behalve Floating Car Data nog een andere manier van informatie inwinning bij, namelijk via intelligente verkeerslichten. Door software toe te voegen aan verkeerslichten kan veel informatie worden verzameld over hoeveelheden verkeer op een bepaalde weg en denk bijvoorbeeld ook aan het (tijdelijk) in- en uitschakelen van verkeerslichten. Er zijn genoeg verkeerslichten en dus ook genoeg meetpunten.
Intelligente verkeerslichten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet in het kader van de veiligheid. Wanneer een verkeersongeval plaatsvindt op een weg of kruispunt dat moeilijk bereikbaar is voor hulpdiensten, kan men via software de verkeerslichten op afstand bedienen zodat de hulpdiensten nog sneller ter plaatse kunnen zijn. Doordat men over de juiste informatie en juiste middelen beschikt kan men de route zo snel mogelijk afleggen, wat de veiligheid van zowel de hulpdiensten als alle andere weggebruikers verhoogt.

Interessante ontwikkelingen op het gebied van verkeersdata

Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden in de toekomst denkbaar. In het kader van ons nieuwe Ondernemingsplan, waar we nu aan werken, zijn we druk bezig met onze ambities voor de toekomst. We kijken uit naar de toekomst omdat er nog veel interessante ontwikkelingen zijn op het gebied van verkeersdata. En ik verwacht zeker dat OVSoftware daar een onderdeel van zal zijn, want een aantal van jullie mensen beschikt al over gespecialiseerde kennis met betrekking tot ons domein”, aldus een tevreden Wim Kars.

Facts & Figures

  • NDW verwerkt aan actuele gegevens 150.000 metingen per minuut
  • Dit zijn 9 miljoen actuele gegevens per uur en dat is 216 miljoen per dag
  • Er zijn 7.500 km Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen
  • Er zijn 24.000 meetpunten in Nederland
  • De historische databank bevat 200 TB aan gegevens, dit zijn 12.500 USB sticks (16GB) aan data

Meer informatie

Wilt u meer weten, kijk op de site van de NDW

Vind hier meer informatie over onze expertise.