Kadaster / content writer

KADASTER

In samenwerking met Xurux heeft het Kadaster inzicht gekregen in de bruikbaarheid van Blockchain technologie in het Geo-Domein. Deze samenwerking verliep bijzonder vlot en de resultaten hebben een hoog kwalitatief niveau bereikt!

Het doel van het Kadaster

Om inzage te verkrijgen in de bruikbaarheid van Blockchain technologie, diende een proof of concept te worden uitgevoerd als technische verkenning. Hiervoor worden gegevens bij een vergunningsaanvraag geverifieerd tijdens het aanvraag proces. Daarnaast wilde het Kadaster een inhoudelijke verdieping over Blockchain krijgen. Dit zou worden gedaan door middel van een strategische verkenning naar aanleiding van vragen die voortkomen uit de technische verkenning.

Resultaten van het project

Er is in 4 sprints van 1 week een Blockchain oplossing opgezet, aangevuld met een website (www.eenvoudigbeterbouwen.nl) om data visueel weer te geven richting gebruikers. Er is gekozen voor multichain. Multichain is een open source oplossing gebaseerd op de Bitcoin Blockchain. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van het Kadaster, Ministerie van I&M en consultants van OVSoftware/Xurux in 3 sessies van een halve dag de blockchain technologie verder verkend. Hierbij zijn, naast het delen van algemene blockchain kennis, gerichte toepassingen en praktijkvoorbeelden besproken.

De gemaakte website geeft inzage in de authenticiteit van de gegevens en hun herkomst. Hiervoor is een user interface gebouwd die laat zien welke informatie is aangevraagd, wat het bijbehorende antwoord is en dat dit kan worden geverifieerd. De strategische verkenning heeft als resultaat een rapport opgeleverd, waarmee het Kadaster kan laten zien welke vraagstukken van belang zijn bij een implementatie van een blockchain en welke impact dit heeft op de rol van het Kadaster.

Vind hier meer informatie over onze expertise.