Gertjan ter Harmsel

“OVSoftware is keer op keer in staat gebleken om mensen te leveren die perfect aansluiten
bij onze teams”.

Justitiële Informatiedienst


DE CRUCIALE EXTERNE BIJDRAGE OP HET JUISTE MOMENT

De Justitiële Informatiedienst is een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en levert persoonsgerelateerde informatie ten behoeve van professionals in de strafrecht-, jeugd- en vreemdelingenketen. De ontwikkelteams van de Justitiële Informatiedienst werken crossdisciplinair aan beheer, onderhoud en doorontwikkeling van kernsystemen. Gertjan ter Harmsel, Team manager Ontwikkeling, vertelt waarom zijn afdeling gebruikmaakt van de IT-specialisten van OVSoftware om hen te voorzien van capaciteit en specialistische kennis en ervaring om het eigen team waar nodig aan te vullen.

Passie voor Agile

De adoptie van Agile werken heeft wereldwijd het software ontwikkel- en testspeelveld ingrijpend veranderd, ook bij de Justitiële Informatiedienst. Gertjan ter Harmsel is daar al meer dan 5 jaar Team manager op de afdeling Ontwikkeling en vertelt dat passie en gedrevenheid cruciale ingrediënten zijn van moderne softwareontwikkeling. “Tien jaar geleden zat je nog redelijk standalone in een kamertje te ontwikkelen en werd er door een collega, in een ander kamertje, getest. Nu moet je elkaar actief opzoeken, elkaars werk over kunnen nemen, samen commitment geven voor het realiseren van één en hetzelfde doel. Teamwork in optima forma dus, waarbij inspiratie, passie en gedrevenheid nodig zijn om je werk goed te kunnen doen. Dat vraagt wat van zowel de eigen medewerkers als extra krachten die bij ons worden gedetacheerd.

Het veelkleurige IT-palet van de Informatiedienst

IT speelt een grote rol binnen de Justitiële Informatiedienst. Mijn team werkt aan zogenaamde kernsystemen voor de keten: ICT-oplossingen waarvan onze ketenpartners sterk afhankelijk zijn om hun werk goed te kunnen verrichten. Zo werken wij bijvoorbeeld aan een oplossing die inzicht geeft in het detentieverloop van gedetineerden, wanneer zij met verlof gaan, op welk adres dat is en naar welk adres zij willen terugkeren na hun detentieperiode. Van daaruit informeren wij ook slachtoffers. Ook hebben wij de zogeheten Justitiële Documentatie in beheer, waaruit bijvoorbeeld wordt geput door het OM, de Rechtspraak en de Reclassering. Wat je noemt een veelkleurig IT-palet! Onze afdeling heeft niet voldoende capaciteit beschikbaar om alle werkzaamheden op te pakken. Daarom doen we al heel lang zaken met OVSoftware.

Perfecte match van hard en soft skills


De selectie voor de juiste (tijdelijke) IT-expertise wordt gedaan op basis van een puntensysteem: hoe meer kennis en ervaring op de gevraagde expertise, hoe meer punten de kandidaat krijgt. Naast deze harde eisen zijn de ‘zachte kanten’ van een kandidaat steeds belangrijker geworden. Denk aan zaken als: is iemand een teamspeler, enthousiasme en gedrevenheid. En is de kandidaat in staat om zijn kennis en ervaring over te dragen aan de rest van het team. OVSoftware levert keer op keer IT’ers die perfect aansluiten bij deze hard en soft skills. Ze zijn goed in het onderhouden van de relatie, hebben een kantoor in onze regio, kunnen creatief meedenken en weten wat er bij ons speelt en nodig is.


Belangrijke bijdrage aan het succes van projecten

OVSoftware levert al enkele jaren ontwikkelaars en testers voor capaciteit of voor bepaalde specialismen die we zelf niet hebben. Hun IT-specialisten integreren goed in onze teams en brengen een mooie mix van gedrevenheid en vakmanschap met zich mee. Dit helpt ons de juiste dingen te doen en kennis en vaardigheden in ons eigen team te vergroten. Consultants van OVSoftware hebben diverse projecten met ons gerealiseerd, waaronder een migratietraject naar een nieuwe front-end met inzet van Angular en Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD), een moderne manier van software opleveren waarbij het gehele ontwikkelproces vrijwel automatisch verloopt.

Twentse nuchterheid

Je zou het misschien niet verwachten van een overheidsdienst, maar wij werken qua tools en technieken zeer marktconform en lopen in sommige gevallen zelfs voor. Daarnaast maakt het feit dat we met maatschappelijk relevant werk bezig zijn ons werk zo interessant en aantrekkelijk. Elke bijdrage van onze teams zorgt ervoor dat Nederland weer een stukje veiliger en rechtvaardiger wordt. De mensen van OVSoftware dragen op een hele concrete manier bij aan de resultaten van onze teams. Ze komen uit de regio en brengen een aangename Twentse nuchterheid met zich mee – dat maakt de samenwerking en een klik alleen maar makkelijker”. 

Lees hier het uitgebreide klantverhaal.


Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare maatwerksoftware of sta je voor een ICT-uitdaging waar je hulp bij kunt gebruiken,
neem dan contact met ons op.

Bekijk hier onze diensten en vind meer informatie.