DSM

Haver & Boecker voor eindklant Royal DSM

Voor een nieuwe vestiging van Royal DSM heeft OVSoftware een nieuwe aansturing van het productieproces gerealiseerd.  Voor deze productievestiging werden de machines, de transporttechniek en een applicatie voor de aansturing van de productieprocessen geleverd. Binnen deze applicatie worden de opdrachten vastgelegd en wordt de aansturing van de afzonderlijke machines en de afstemming tussen de verschillende machines geregeld.

OVSoftware heeft een applicatie ontwikkeld voor DSM voor de aansturing van machines en processen, met specifiek een interface voor opdrachtverwerking, machine aansturing en proces workflow. De applicatie bestaat globaal gezien uit twee hoofdcomponenten; een Windows service voor de aansturing van de productieprocessen en de aansturing van de gebruikte productiemachines en een Webapplicatie voor de opdrachtverwerking. De applicatie heeft ook de functionaliteit om opdracht- en productiedata online beschikbaar te stellen en per App toegang te krijgen tot deze data.
De applicatie is dermate modulair opgezet dat de standaard functionaliteit per project gewijzigd en uitgebreid kan worden. Voor de vestiging in Schotland werden benodigde modules middels een configuratie bestand gedefinieerd en middels Dependency Injection dynamisch geladen.

Technische realisatie

De Webapplicatie is ontwikkeld op basis van ASP.NET MVC met Responsive Design. De Webapplicatie en de Windows service maken gebruik van een Microsoft SQL Server die met het ERM-Tool LinqConnect geabstraheerd wordt. Tevens is er een directe communicatiemogelijkheid tussen Windows service en de Webapplicatie via WCF en WebApi.

Agile projectaanpak

Er is binnen het project gebruik gemaakt van Agile methodes met een Scrum aanpak. Er is een Kanban-Board in Jira gebruikt voor de vastlegging van de activiteiten en bewaking van de voortgang.

Haver & Boecker is producent van industriemachines en (metaal) weefmachines en is gevestigd in Duitsland. Wereldwijd heeft de groep meer dan 150 vestigingen en meer dan 50 dochterondernemingen. Dochteronderneming Haver Automation is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve automatiseringsoplossingen en managementsystemen voor productievestigingen in de cement-, bouwmaterialen-, chemische-, mijn-, voedingsmiddelenindustrie. Naast systemen voor de aansturing van de productievestigingen en ondersteuning van de logistieke processen levert Haver Automation ook de engineering en de benodigde elektronische componenten voor de productievestigingen.

Meer weten over IoT en Industrie 4.0? Klik dan hier!