NDW Configuratie

De NDW Configuratie Beheer Manager

Van idee naar realisatie

blankVanaf de oprichting van de Nationale databank wegverkeergegevens (NDW), 10 jaar geleden, zijn er plannen geweest om een applicatie te ontwikkelen waarmee verschillende locatiereferentie gegevens (VILD, OpenLR, hectometrering, geo-coordinaten) gekoppeld kunnen worden. Aangezien zo’n geïntegreerd systeem technisch complex is, werd het lang voor bijna onmogelijk gehouden om het ook daadwerkelijk te ontwikkelen.

Aangezien OVSoftware diverse applicaties heeft ontwikkeld voor Rijkswaterstaat (Davinci dashboard, Shapefiletool, ROVM Viewer, MTM GUI) waarin deze problematiek ook een grote rol speelt, heeft OVSoftware de uitdaging aangenomen om voor NDW die geïntegreerde applicatie te realiseren: de Configuratie Beheer Manager (CBM).

Basis voor de CBM zijn diverse bronbestanden waaronder: Open Street Map, Nationaal wegenbestand, VILD, Hectometrering en Floating Car Data. Deze bronbestanden worden gekoppeld om zo de juiste locatiereferentie te kunnen bepalen.  Ook wordt de mapping tussen de bronbestanden automatisch bijgewerkt bij updates van deze bestanden. In de applicatie kunnen meetvakken en meetpunten ingetekend worden op een kaart. Bij het vastleggen van deze meetlocaties wordt vervolgens automatisch de VILD en OpenLR codering uitgerekend. Deze automatische doorrekening is één van de technische hoogstandjes die in deze applicatie ontwikkeld is.

Voor klanten die de meetlocaties in een eigen systeem onderhouden voorziet de applicatie in een import functie waarmee de meetlocaties gevalideerd kunnen worden. Vervolgens wordt aanvullende locatiereferentie codering toegevoegd.

blank
Figuur 1: Resultaat van het vastleggen van een meetvak.

DatexII

DATEX II is de Europese standaard voor het vastleggen en uitwisselen van verkeersgegevens. Deze standaard beschrijft een formaat en protocol waarmee leveranciers en afnemers deze gegevens uitwisselen. De CBM voorziet in import en export functies in DatexII formaat zodat de meetlocaties in de keten uitgewisseld kunnen worden.

Floating Car Data

Daarnaast is het onderouden van Floating Car Data (FCD) trajecten een andere belangrijke functie van de CBM. Door middel van de FCD Basemap van Bemobile te mappen op het onderliggende OSM netwerk is het mogelijk om ook voor de FCD trajecten de VILD, OpenLR en FCD encoding te bepalen.

blank
Figuur 2: Overzicht van de meettrajecten op een kaart.

Functioneel beheer

Voor de functioneel beheerders van NDW zijn er een aantal workflows gemaakt waarmee gemakkelijk de gewijzigde locaties gevalideerd kunnen worden en foutieve meetlocaties inzichtelijk gemaakt worden. Daarnaast zijn er diverse export en rapportage mogelijkheden zoals GeoJSON, Shapefiles, CSV, MST.

Technische realisatie

Samen met NDW heeft OVSoftware door een scrum aanpak de CBM ontwikkeld. De applicatie is volledig met Open Source software gebouwd, te weten: Java Spring, Angular 2, PostgreSQL, GeoServer, Leaflet. Voor de realisatie is gebruikt gemaakt van de OVSoftware ontwikkelstraat met GIT als versiebeheersysteem, Jenkins buildserver, Deployement met docker. De applicatie draait volledig in de Microsoft Azure Cloud.