Top 3 risico’s van eigen maatwerk softwareoplossingen

Bedrijven die maatwerk software zelf ontwikkelen, doen dat meestal met een klein eigen team of via inhuur van een zzp’er. Op die manier is de oplossing snel, passend en in veel gevallen goedkoop te realiseren en in te zetten. Na verloop van tijd lopen deze bedrijven echter een aantal risico’s die uiteindelijk een grote impact kunnen hebben op hun bedrijf. In dit blog beschrijven we de top 3 risico’s die wij in de praktijk vaak tegenkomen, welke controlevragen je jezelf kunt stellen om te checken of het risico op jouw bedrijf van toepassing is en aan welke stappen je kunt denken om het risico te verminderen en uiteindelijk op te lossen.

Albert Leppink

Albert Leppink

Business Development

+31 (0)6 512 263 07

1. Continuïteit van de applicatie

De applicatie is ontwikkeld door een klein intern team en/of de zzp’er en draait al enige tijd succesvol. De interne klant (de ‘business’) is blij, maar als IT-verantwoordelijke erken je de risico’s in het kader van de kwaliteit, stabiliteit en/of schaalbaarheid van de software. Zeker wanneer de applicatie steeds belangrijker en mogelijk zelfs bedrijfskritisch wordt. Wanneer je bedrijf groeit, groeit het aantal medewerkers dat met de applicatie moet werken én het aantal klanten dat ermee wordt bediend. Dan kan het zijn dat je interne team (of de ingehuurde zzp’er) onvoldoende capaciteit en kennis heeft om de vergrote en veranderende vraag om support op te vangen.  

Voorbeeldvragen die je jezelf kunt stellen over de continuïteit van een applicatie:

 • Is de applicatie (voldoende) schaalbaar?
 • Voldoet de applicatie (nog steeds) aan de behoefte van de personen die ermee moeten werken?
 • Hoe vaak voeren we de nodige performance en security testen op de applicatie uit?
 • Hoe is het gesteld met de codekwaliteit?
 • Zijn de door ons gebruikte technologie tijdig bijwerkt als er nieuwe releases uitkomen?

 

Door een gestructureerd beheerplan op te stellen en uit te voeren, zorg je ervoor dat de continuïteit van je applicatie nooit in gevaar komt. Wanneer je het beheerplan goed afstemt met de gebruikers, zorg je daarnaast voor een juiste prioritering van aanvullende wensen en kun je verwachtingen adequaat managen.  

 

2. Beschikbare resources voor doorontwikkeling en beheer

Een klein intern team en/of zzp’er is beschikbaar voor ontwikkelwerk aan de applicatie. Dit team werkt aan verschillende systemen en heeft zeer uiteenlopende werkzaamheden, waarbij diverse belangen en prioriteiten continu worden afgewogen. Uitdagingen die daarbij om de hoek komen kijken, hebben te maken met beschikbare kennis en continuïteit binnen het team. Beide hebben een directe impact op doorontwikkeling en beheer.

Voorbeeldvragen die je jezelf kunt stellen over de resources voor doorontwikkeling en beheer:

 • Zijn de juiste resources beschikbaar en hoeveel moeite kost het om ze beschikbaar te houden?
 • Beschikken de mensen in het team over de juiste kennis en kunde?
 • Hebben we eigenlijk een visie op technologische ontwikkelingen en hoe daarop te acteren (denk aan cloud, frameworks etc.)?
 • Hoe druk is het team nu en in de toekomst?

Met een goed resourceplan en monitoring van de verschillende activiteiten, kun je rekening houden met de beschikbaarheid van resources. Daarbij moet ook tijd beschikbaar worden gemaakt om marktontwikkelingen actief te volgen en voor de medewerkers om zich verder te scholen.

3. Actief beheer en onderhoud

Beheer is noodzakelijk om de applicatie veilig en stabiel te laten draaien. Vaak is deze activiteit het kind van de rekening. Tijd voor beheer ontbreekt en medewerkers vinden het ook niet heel sexy om te doen. En dus gebeurt het niet of minimaal, waardoor niet alle elementen van goed beheer de aandacht krijgen die ze verdienen. Een duidelijk Service Level Agreement met de (interne) klant is lastig te maken wat leidt tot ontevredenheid en diverse (ongewenste) technisch implicaties. 

Voorbeeldvragen die je jezelf kunt stellen over actief beheer en onderhoud:

 • Vindt er actief preventief beheer en onderhoud plaats?
 • Zijn er processen vastgelegd om beheervraagstukken en doorontwikkeling op te vangen?
 • Wanneer heeft de laatste technologiescan plaatsgevonden op de applicaties?
 • Is er sprake van een Service Level Agreement met de (interne) klant en wordt deze ook gemeten en gerealiseerd?

Door een beheer- en onderhoudsproces op te stellen en uit te voeren, kun je gestructureerd werken aan de verschillende beheeractiviteiten. Daarnaast kun je hiermee een inschatting maken van de risico’s die je loopt wanneer je niet investeert in beheer en onderhoud of een business case uitwerken om (een deel van) de activiteiten uit te besteden.

Meer weten?

Wil je weten welke mogelijkheden wij bieden om het onderhoud en beheer van jouw applicaties over te nemen en hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren? Zie hier voor meer informatie over onze dienstverlening voor ontzorgd beheer en onderhoud.

Lees ook:

Blog 1 – Business continuïteit
Blog 2 – Beschikbare resources
Blog 3 – Actief beheer en onderhoud