Scrummen in de praktijk

Onze ervaringen met de Scrum methodiek in de praktijk zowel in onze eigen organisatie als bij onze klanten.

Ervaringen met Scrum

In de periode dat OVSoftware en haar dochterondernemingen werken volgens de scrum-methodiek zijn veel ervaringen opgedaan met verschillende niveaus van implementatie van de methodiek. Waarbij de ene klant 100% volgens scrum wordt gewerkt zien we dat bij andere klanten slechts enkele delen van scrum worden toegepast. De ervaring leert dat het meeste profijt te behalen wanneer de scrum methodiek voor 100% wordt toegepast.

SimacanSfeer-HR-28Scrum tool “Jira” goed bevallen

De ervaringen uit verschillende projecten zorgt er ook voor dat we de tooling die we gebruiken goed hebben kunnen spiegelen aan andere tooling die beschikbaar is. De flexibiliteit en soliditeit van de Scrum tool Atlassian Jira, is bij onze klanten goed bevallen. Het is belangrijk om goede tooling voor Scrum in te zetten om het scrum-proces te ondersteunen. Met Atlassian Jira hebben wij een Scrum tool gevonden die flexibel inzetbaar is en gemakkelijk te gebruiken door scrumteams.

Vaste bezetting teams werkt beter

Volgens de scrum-methodiek zijn vaste teams op een vaste locatie een noodzaak voor het slagen van een scrumteam. Hoewel het argument van vaste locatie in onze ogen met een tool als Jira niet meer noodzakelijk is, is een vaste bezetting wel een noodzaak. Helaas hebben we niet altjid controle over de bezetting van teams, maar wanneer we dit wel hebben zorgen we voor een zoveel mogelijk vaste bezetting. Externe factoren zoals beschikbaarheid van hardware en afhankelijkheid van andere software zorgen vaak voor vertragingen in de sprint. OVSoftware hanteert duidelijke processen om deze via de Scrum Master te escaleren en zo de teamleden met hun kerntaak bezig te laten blijven.

Goede kennis van Scrum belangrijk

Hoewel het vaak lijkt alsof scrum er wel even bij gedaan kan worden is het van groot belang om als team getraind te worden in het werken met scrum. Hierdoor is de afstemming op elkaar groter en wordt een hogere mate van efficientie behaald.

OVSoftware_Oldenzaal_lowres-27

Scrum in de praktijk bij

Belastingdienst
Vanuit OVSoftware werken meerdere IT Professionals in scrumteams bij de Belastingdienst. Binnen deze teams levert OVSoftware naast ontwikkelaars in de rol van algemeen teamlid ook Scrum Masters die de leiding hebben over teams. Dit zorgt voor een dragende rol voor OVSoftware binnen deze teams.
In de praktijk blijken bij de Belastingdienst uitdagingen te zitten in onder andere de teambezetting en de tooling die gebruikt wordt om het scrum-proces te begeleiden.

TUI
Voor TUI levert OVSoftware al sinds jaar en dag IT Professionals in verschillende functies. Hoewel hier tot voor kort nog niet in scrum teams gewerkt werd is dit ondertussen wel het geval. Professionals van OVSoftware vullen hier naast de rol van teamlid ook de rol van srum master in. Hierdoor heeft OVSoftware hier wederom een leidende rol in de scrumprocessen bij deze klant.

Koninklijke Bibliotheek
OVSoftware levert voor een nieuw project bij de Koninklijke Bibliotheek ook IT Professionals. Bij dit project wordt het gehele team, naast de Product Owner en Scrum Master van de opdrachtgever, gevormd door OVSoftware mensen. De klant geeft aan erg tevreden te zijn met deze manier van werken en het functioneren van OVSoftware in dit proces.

Thales
Bij Thales werken IT Professionals van OVSoftware in de rol van algemeen teamlid in scrumteams bij meerdere projecten. Incidenteel vervullen medewerkers van OVSoftware hier de rol van gedelegeerd Product Owner. Het werken volgens de scrum-methodiek is hier erg goed bevallen, al is wel gebleken dat een goed issue-tracking systeem een must is voor een succesvolle scrum aanpak.

Wincor
Vanuit onze Duitse dochteronderneming OVSoftware GmbH zijn meerdere IT Professionals werkzaam in teams bij Wincor. Deze organisatie levert hard- en software voor pinautomaten. In deze projecten wordt voor een grote Amerikaanse bank software gebouwd voor pinautomaten. Het project is hier zo opgezet dat het in 6 Sprints van vier weken klaar moet zijn. Bij elke Sprint wordt nieuwe functionaliteit opgeleverd volgens de scrum-methodiek.

GAD
Bij deze klant is een tijd gewerkt volgens de Scrum-methodiek. In deze periode was een sterke verbetering van de kwaliteit van software merkbaar en werkte het team beter samen. Echter zag het management de meerwaarde niet en is besloten terug te vallen op het waterval model. Sindsdien is er een terugval in kwaliteit en teamspirit merkbaar.

Simacan
Als dochteronderneming van OVSoftware is het niet verbazingwekkend dat ook hier met scrum gewerkt wordt. Sinds de introductie van scrum in deze startende onderneming is men van een scrumteam naar twee gegroeid. Hier worden in Sprints van 3 weken gewerkt aan meerdere projecten. Dit zorgt ervoor dat men werkt aan “company development cycles”. Hierbij wordt binnen een Sprint aan meerdere projecten gewerkt. Wel wordt er voor elke Sprint de focus gelegd op een project, zodat er wel een duidelijk Sprintdoel is.
De ervaring bij Simacan is dat het opleveren van functionaliteiten in iteraties van drie weken goed werkt, zeker voor de nieuwe producten die Simacan levert.

Docdynamic
Binnen het ECM-team van Docdynamic/OVSoftware wordt volgens scum gewerkt. Hierbij betreft het meerdere projecten voor verschillende klanten die in een scrumplanning worden gepland voor Sprints van 2 weken. Hierdoor ontstaat overzicht over de werkzaamheden voor de periode erna en is er binnen het team meer kennisuitwisseling doordat men van elkaar ziet waar men mee bezig is.
Bij enkele projecten is de klant betrokken bij het scrumproces door deze issues te laten inschieten voor de backlog. De rol van Product Owner en Scrum Master worden intern ingevuld door leidinggevenden binnen de organisatie OVSoftware en Docdynamic.