OVSoftware IT-professionals zijn niet bang om kritische vragen te stellen en op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen.

Scrummen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor uiteenlopende aspecten van de rechtsstaat in Nederland en heeft als doel het realiseren van een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Dat doet zij samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst. Erwin van Bochove en Margriet van Essen werken als product owner bij het Directoraat Generaal Migratie (DGM), onderdeel van JenV. Samen met IT-professionals van onder andere OVSoftware realiseren zij softwareoplossingen die de betrokken ketenpartners ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Wij gaan met hen in gesprek om te achterhalen welke aspecten naar hun idee bepalend zijn voor het realiseren van succesvolle IT-projecten. 

Ontwikkelteam op het departement
Als zelfstandige werkt Margriet al heel lang voor JenV om uiteenlopende IT-projecten tot een goed einde te brengen. Zij was onder andere product owner van het project Tijdelijk Informatie Systeem voor Overdracht van Vreemdelingen, dat in 2013 uit politieke noodzaak ontstond. Doelstelling van het project was om, vooruitlopend op bredere ontwikkelingen in het kader van digitaal werken binnen de vreemdelingenketen, een tijdelijke voorziening te realiseren voor het digitaal uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners. “Deze eerst opdracht was zowel uitdagend als heel leuk. Het was volgens mij ook voor het eerst dat een developmentteam op het departement zelf aan het ontwikkelen was. Developers zaten tussen de beleidsmensen in te ontwikkelen, wat bijzonder was voor beide kanten”.

Blind vertrouwen
Erwin: “Ik heb een historie in detachering en ben op die manier via opdrachten bij onder andere de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uiteindelijk in vaste dienst gekomen bij JenV. In deze boeiende omgeving hou ik me bezig met keteninformatisering. Niet alleen het vakgebied van IT maakt het werk interessant, ook dat je met zo veel verschillende ketenpartners probeert samen te werken en het feit dat wat je doet maatschappelijk relevant is, zorgt ervoor dat het werk blijft boeien. Op het moment dat ik de rol van Margriet als product owner overnam, waren we al meer met beheersmatige zaken bezig. Toen werd duidelijk dat het systeem dat was opgeleverd heel goed in elkaar zat, want eenmaal in productie kwamen we vrijwel geen problemen tegen. Was dat onverhoopt wel een keer het geval, dan konden Menno en Aniell – de IT-professionals van OVSoftware – als geen ander uitleggen waar het probleem lag en waarom de ene oplossing beter was dan de andere. Ik wist altijd precies wat ik aan hen had en uiteindelijk geeft dat zoveel vertrouwen dat ik blind op hen kon varen. En dat sterkte hen weer in de manier waarop ze konden opereren. Kwalitatief is er uitstekend werk geleverd, ik durf zelfs te zeggen dat het een van de betere oplossingen is waar ik in mijn loopbaan aan heb mogen werken.” 

 

“De IT-professionals van OVSoftware beschikken over de nodige kennis en kunde en het zijn prettige mensen om mee te werken. Ik zou hen zonder meer weer inhuren als de situatie zich voordoet.”

– Erwin van Bochove, Product owner, Ministerie van JenV –


Succesfactoren

Margriet: “We hebben gezien dat we in heel korte tijd kwalitatief zeer goede oplossingen hebben opgeleverd. Waar dat aan ligt? Ik denk dat de klik binnen het team ervoor heeft gezorgd dat mensen continu met elkaar in gesprek zijn gebleven. Hoe hebben we dit gedaan? Wat kan er beter? Klopt het nog steeds met de visie? De nauwe samenwerking – letterlijk en figuurlijk – tussen beleidsmensen, product owners en developers is naar mijn idee ook cruciaal omdat je dan op elk moment bij elkaar langs kunt lopen. En niet te vergeten de communicatieve vaardigheden van in dit geval Menno en Aniell – zij zijn niet bang geweest om kritische vragen te stellen en op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen. Dat is heel wat anders dan wanneer technici in hun hok blijven zitten en maar door blijven modderen. Ik heb zulke goede herinneringen aan het hele team – ik zou ze in een doosje willen doen met een strikje eromheen zodat ik ze bij elke opdracht weer in kan zetten!”

Erwin geeft aan dat ook het geloof in eigen kunnen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succesvol opleveren van de systemen. “Het team wist duidelijk wat er gerealiseerd moest worden en is daar tegen alle weerbarstigheid in altijd achter blijven staan. Ook was steeds duidelijk welke stappen genomen moesten worden om ergens te komen. Het team was daarbij heel benaderbaar voor de ketenpartners. Aniell en Menno zijn ook bij partners langsgeweest om uitleg te geven en reageerden altijd snel op gestelde vragen. Daarmee creëer je veel goodwill en was het voor iedereen duidelijk dat de juiste mensen in het team zaten. Naast dat ze beschikken over de nodige kennis en kunde zijn Menno en Aniell gewoon prettig om mee te werken. Ik zou hen zonder meer weer inhuren als de situatie zich voordoet.”
OVSoftware IT-professionals zijn niet bang om kritische vragen te stellen en op cruciale momenten de juiste beslissingen te nemen.

– Margriet van Essen, Product owner, Ministerie van JenV – 


Lees hier het uitgebreide klantverhaal.


Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare maatwerksoftware of sta je voor een ICT-uitdaging waar je hulp bij kunt gebruiken,
neem dan contact met ons op.

Bekijk hier onze diensten en vind meer informatie.