Industrial Reality Hub

Industrial Reality Hub ontvangt officiële Fieldlab-status

Industrial Reality

Donderdag 14 maart vond de eerste editie van het event ‘Industrial Reality’ in The Gallery in Enschede plaats. Onder het toeziend oog van zo’n 150 deelnemers werd de Fieldlab-status aan de IR Hub uitgereikt door Smart Industry. De uitreiking van het Fieldlab-bordje vond plaats in een interactieve VR Sessie. Doel van het evenement was het genereren van meer bekendheid in de Nederlandse industrie over de competenties van AR/VR-bedrijven met een kritische massa in Oost-Nederland. In tien demo-stands kon het publiek de mogelijkheden ervaren.

Over Industrial Reality Hub

Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Controllab, OVSoftware, SeriousVR, Recreate, Twinsense360, Xsens, The Virtual Dutch Men, Benchmark Electronics, Demcon-Nymus3D en het VR Lab van de Universiteit Twente, onder aanvoering van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Samen bieden deze partners alle technologische competenties op het gebied van Augmented en Virtual Reality aan die nodig zijn om bedrijfsprocesinnovaties door te voeren. ‘Augmented en Virtual Reality is een nieuwe manier om de wereld te ontdekken, stelt Christian Kleijn, die namens Controllab als voorzitter van de Industrial Reality Hub optreedt. Met verschillende specialistische bedrijven hebben we doelbewust de krachten gebundeld om Augmented en Virtual Reality in de industrie, bouw en gezondheidszorg effectief te kunnen toepassen. Wij willen als Hub het bedrijfsleven uitdagen om met vraagstukken en dilemma’s naar ons toe te komen, waar wij met onze expertise passende oplossingen voor kunnen bieden en onderzoek doen naar de mogelijkheden van vandaag de dag.’

Uitreiking Fieldlab-status in VR

Geheel in lijn met de competenties van de Hub werd de Fieldlab-status in een Virtual Reality sessie uitgereikt door Willem Offerhaus, voorzitter van de Stuurgroep Smart Industry. “Wij willen Nederland als innovatieland internationaal op de kaart zetten. Clustering van kennis en expertise op het gebied van Augmented en Virtual Reality, door een breed consortium bestaande uit specialistische bedrijven en kennisinstellingen draagt bij aan het versnellen van technologische ontwikkelingen. We moeten ons ervan bewust zijn dat de concurrentie zowel Europees als mondiaal enorm groot is. Samenwerkingen zoals de Industrial Reality Hub zorgen ervoor dat innovaties sneller doorgevoerd worden, waardoor de kans op internationale erkenning als AR/VR-hotspot zal stijgen. De IR Hub is hiermee uniek in Nederland en onderscheidend in Europa. Oost-Nederland vormt de link vanuit Nederland naar Duitsland.”

Ook Sander Karnebeek van de Provincie Overijssel wijst op het belang van de Industrial reality Hub. “Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor de toekomstbestendigheid van de regionale economie. De Industrial Reality Hub is een mooi voorbeeld van hoe krachten in Overijssel gebundeld worden en draagt zeker bij aan de versterking van het innovatiepotentieel in de regio.” Robbert Jan Kooij, projectmanager Tech bij Oost NL en ontwikkelaar van de IR Hub, wijst erop dat het een bedrijfs- en business case-gedreven initiatief is. “We zijn als Nederland bekend door AR/VR in de entertainment-branche, maar nog niet op het gebied van industriële toepassingen. De Industrial Reality Hub richt zich primair op de ontwikkeling van grote complexe projecten.”

Na de levendige paneldiscussie tussen de aanwezigen, mochten zij een VR-headset opzetten en ging het gesprek verder in een virtuele sessie. Via een rondgang in 360 graden langs de Hubleden en hun fysieke fieldlab-locaties, zweefden tenslotte vier puzzelstukjes met daarop de kleuren van het Smart Industry-programma boven de handen van de vier tot avatar gebombardeerde tafelgenoten. Op enig moment verenigden de puzzelstukjes zich op virtuele wijze; Fieldlab Industrial Reality is anno 2019 een feit.

Gastspreker Microsoft

Gastspreker op het lanceerevent was Martin Tirion van Microsoft. Hij presenteerde de Hololens 2 en gaf daarbij aan dat de wereldwijde markt voor zakelijk gebruik van AR/VR wordt geschat op 64 miljard euro. “Mixed Reality is de driver van digitalisering, waarbij de enterprise markt het meest interessant is. Augmented en Virtual Reality spelen als technologie een belangrijke rol bij het ontsluiten van enorme hoeveelheden data en het verkrijgen van meer inzicht in de informatiestromen. Industrial Reality Hub sluit daar met haar competenties uitstekend bij aan.”

Interactieve parallelsessies

​Een belangrijk onderdeel van het programma waren de parallelsessies. De bezoekers van het lanceerevent konden zich voor drie verschillende sessies inschrijven. Tijdens de parallelsessie ‘New Business Models’ lieten SeriousVR en The Virtual Dutchmen zien hoe AR/VR nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt. Bij de sessie ‘Virtual Industry’ werden door Controllab, Twinsense360, Nymus360 en de UTwente de verschillende mogelijkheden getoond van AR/VR tijdens de ontwikkeling en het gebruik van industriële producten. Tijdens de bijeenkomst over ‘Future Skills’ werden diverse toepassingen doorgenomen bij het opleiden, trainen en ondersteunen van mensen door Xsens, Recreate en OVsoftware.

Het succesvolle lanceerevent werd afgesloten met een oproep door coördinator Robbert Jan Kooij. “De leden van de Industrial Reality Hub ontvangen graag concrete cases en vraagstukken, om via een experiment in het Fieldlab opgepakt te worden. De leden bieden hiervoor gezamenlijk een quickscan aan.”

De IR Hub zet hierna de internationale stap door de aanwezig met een stand van de bedrijfspartners op de Hannover Messe op de Holland High Tech stand in Hal 8. Binnenkort volgen er van uit IRHub FieldLab nog twee themamiddagen namelijk:
>   AR/VR Hardware
Ontwikkelingen op gebied van verschillende AR./VR-headsets.
Zelf uitproberen van deze headsets.
>    Van CAD/BIM naar AR/VR
3D-processing van CAD tekeningen/ BIM Modellen voor toepassing in AR/VR.

IR Hub 3

IR Hub 7

 

 

blank

IR-Hub 1