De toegevoegde waarde van blockchain in de zuivelindustrie
Nieuwe technologieën bieden vaak zóveel toepassingsmogelijkheden, dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Het risico daarvan is dat bedrijven te voortvarend met meerdere opties tegelijkertijd aan de slag gaan. Of dat er niets gebeurt omdat niemand weet waar je moet beginnen. Qlip is een onafhankelijke expert op het gebied van analyses, inspecties en certificering in de zuivelketen in binnen- en buitenland. Een bedrijf dat bij uitstek openstaat voor technologische innovaties. Floris Ruiterkamp, projectleider/informatie analist IoT en Blockchain bij Qlip heeft samen met IT-professionals van OVSoftware onderzocht op welke manieren blockchain technologie concreet van toegevoegde waarde kan zijn in de zuivelindustrie. Floris: “Soms heb je het gevoel dat je ergens iets mee kunt, maar om te ontdekken wat dat is, moet je ermee aan de slag. En dat is precies wat we met OVSoftware hebben gedaan.”Slimme monsterflesjes

“Qlip levert een grote bijdrage op het gebied van een correcte uitbetaling van de veehouder, voedselveiligheid, kwaliteit en samenstelling en verduurzaming van zuivelproducten. Floris: “Zo wordt bijvoorbeeld alle melk die bij Nederlandse melkveehouders wordt opgehaald, getest op vet , eiwit- en lactose percentage, celgetal en nog diverse andere zaken. We testen jaarlijks meer dan 13,5 miljoen melkmonsters.”

 

 

Floris Ruiterkamp:
“OVSoftware kan niet alleen mooi praten over blockchain, maar heeft bovendien praktijkervaring in de toepassing ervan waardoor ze eenvoudig door hype-verhalen kunnen prikken.”


ICT-partner

“We kijken elk jaar naar nieuwe technologische ontwikkelingen en welke daarvan mogelijk van waarde kunnen zijn voor Qlip. Eén daarvan was blockchain. Als eerste zijn we op zoek gegaan naar een partner die niet alleen kan praten over blockchain, maar er ook echt mee werkt. Uiteindelijk hebben we ons gericht op 3 aanbieders en hen een uitgewerkte business case voorgelegd met de vraag hoe blockchain hier waarde kan toevoegen. Uiteindelijk hebben we voor OVSoftware gekozen omdat zij zich het meest hadden verdiept in de materie. OVSoftware snapt de business, heeft de technische kennis en kan lastige materie in ‘Jip-en-Janneke-taal’ uitleggen. Tenslotte is er ook een match wat betreft het soort bedrijf qua grootte en qua mentaliteit en professionaliteit.”

 


Blockchain in plaats van één centrale database

“Een van onze data analisten kwam tot de ontdekking dat de boerderijmelk in zo’n 15% van de gevallen wordt afgeleverd bij een andere dan de eigen zuivelfabriek. Dat betekent dat van elke 6 keer dat een melkauto rijdt, deze één keer bij een andere zuivelfabriek aflevert, dan waar de veehouder lid of leverancier van is. In dit geval is de informatie die bij de desbetreffende melkleverantie hoort, niet altijd inzichtelijk of eenvoudig  te achterhalen. Als je bestaande oplossingen en procedures hiervoor eenvoudiger kunt maken, dan heb je direct een groot voordeel te pakken. De meest voor de hand liggende oplossing voor genoemde uitdaging is één centrale database van alle in Nederland geproduceerde melk. Alleen is er in dat geval altijd één beherende persoon of instantie die álle beschikbare data kan inzien en dat willen onze klanten niet. Met blockchain kun je gegevens van melkkwaliteit veilig met de betrokken ketenpartners delen, mét de technische garantie dat informatie alleen voor relevante personen zichtbaar is en eenmaal vastgelegde informatie niet meer kan worden aangepast of verwijderd.“

Testen en uitproberen

“Je komt pas achter de mogelijkheden en uitdagingen van deze technologie wanneer je daadwerkelijk met  toepassingen van blockchain aan de slag gaat. Veel proberen, intensief volgen, kijken of het klopt wat je ziet. Op die manier loop je ook vanzelf tegen beperkingen aan, of zaken die je in een volgende versie anders wil doen. Op basis van de uitgewerkte case hebben we aangetoond wat de mogelijkheden van blockchain in de zuivelindustrie zijn en welke voordelen deze hebben. De volgende stap is om de uitkomsten van de POC op te schalen naar een stabiele productieomgeving om die vervolgens voor meerdere doelstellingen in te gaan zetten.”

“Wij hebben OVSoftware gekozen omdat zij zich het meest hadden verdiept in onze materie: hoe zit onze markt in elkaar, wat is belangrijk voor onze business case en wat niet. En qua bedrijf zijn zij voor ons gewoon de juiste match.”

De beste melkveehouders ter wereld

“Als boerenzoon wist ik dit natuurlijk al langer, maar in Nederland hebben we echt de beste melkveehouders. Gebaseerd op de wijze hoe melkveehouders omgaan met hun dieren, aandacht hebben voor de gezondheid van de dieren, toepassing van weidegang en continue bezig zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren. Met de toepassing van blockchain technologie kan dat ondubbelzinnig en op transparante wijze worden aangetoond. Voor mij is Qlip een droomplek om te kunnen werken. Een innovatieve en professionele organisatie die zich bezighoudt met certificering, keurmerken, dataverwerking, verbeterprogramma’s – en dat alles voor een schitterend product als melk: van gras tot glas. Wij hebben nu een eerste aanzet gegeven voor de toepassing en doorontwikkeling van blockchain in de zuivelindustrie, maar uiteindelijk zal de zuivelsector in gezamenlijkheid deze toepassing omarmen en verder gaan ontwikkelen en implementeren. Hierin richt Qlip zich op hetgeen waar we goed in zijn: het ontwikkelen van praktisch toepasbare applicaties voor de gebruikers van de blockchain zodat zij de vruchten van deze techniek kunnen plukken.”

Benieuwd naar het tweede deel van het artikel? Lees het hier!

Bekijk hier het uitgebreide klantverhaal. 

Meer informatie over de mogelijkheden van blockchain lees je hier.