De schadelijke gevolgen van technical debt

Technical debt ontstaat wanneer software ontwikkelaars voor nieuwe ontwikkelingen geen tijd krijgen om de oude code te verbeteren. Een veel voorkomende methode om het snel op te lossen is het toevoegen van meer lagen code. Maar of het daarmee beter wordt?

Technical debt ontstaat wanneer de mensen die code maken voor nieuwe ontwikkelingen geen tijd hebben om de oude code beter te maken. Een veel voorkomende methode om het even snel op te lossen is het toevoegen van meer lagen code. Dit gaat niet alleen ten koste van de bouwkwaliteit, maar dit kan meer problemen veroorzaken omdat functionaliteiten niet goed meer werken. Dit duurt lang om op te lossen en kan uiteindelijk gevaarlijk zijn voor de continuïteit van bedrijven. Welkom in de wereld van spaghetti-code.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op de gevaren van technical debt en de verschillende manieren waarop managers hun organisatie effectief kunnen beheren om zo de software achterstand te verminderen. We beginnen bij het begrijpen wat technical debt precies inhoudt, waarna we naar specifieke maatregelen kijken die managers kunnen nemen om betaalbare oplossingen te creëren voor hun organisaties.

Inzicht krijgen in de business impact

Technical debt zijn niet alleen codeerproblemen; ze kunnen ernstige gevolgen hebben voor andere gebieden van het bedrijf, zoals klanttevredenheid en financiële prestaties. Zonder goed beheer kunnen ze een aanzienlijk risico vormen voor de levensvatbaarheid van een organisatie op lange termijn. Op de korte termijn heeft technical debt een direct invloed op de productiviteit van development teams. Teams die werken met verouderde codestructuur ervaren een lagere productiviteit van minimaal 20%. Dit resulteert in lagere winstmarges of marktkansen door hogere werkdruk en langere doorlooptijden voor projectafronding. Op de lange termijn hebben bedrijven te maken met meer kosten met betrekking tot reguliere onderhouds- en herstelwerkzaamheden en ook mogelijk securityrisico’s zoals dataverlies. Verouderde codestructuur laat namelijk geen ruimte voor modernisering, waardoor bedrijven vaak moeten overstappen naar nieuwe codestructuur – wat veel tijd en energie kan kosten.

Technical debt

Een eerste aanwijzing dat er mogelijk technical debt in uw code aanwezig is, kan worden gevonden door ongeschreven of niet-geïmplementeerde regels die de onderhoudbaarheid van de code beïnvloeden. Een tweede aanwijzing is een verouderde versie van de programmeertaal die reeds niet meer wordt ondersteund. Wanneer documentatie is de code wijzen op uitzonderingen of omleidingen weet u zeker dat technical debt al in een ver gevorderd stadium is en hiervoor echt met het team moet worden besproken.

Om uzelf te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van technical debt, wees bewust van onderstaande situaties:

  • Niet weten waar belangrijke informatie is opgeslagen.
  • Vrezen dat wijzigingen andere delen van de applicatie zal breken.
  • Gebruik maken van Q&A-tijd om functies uit te faseren in plaats van ze te repareren.
  • Opmaken dat de enige persoon die de code kan veranderen John Doe is.
  • In de code een opmerking als ToDo / FixMe vinden; dit moet worden opgelost vóór de productie-uitrol.

Effectief managen van technical debt

Het voorkomen, verminderen en elimineren van technical debt is belangrijk binnen Software Engineering. Het doel van dit proces is ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van software op een efficiënte en betrouwbare manier gebeurt door iedereen die met de software te maken heeft op een proactieve manier te betrekken. Dit omvat het opstellen van beleid om de accumulatie van technische debt te voorkomen, het verminderen van bestaande achterstand door middel van rigoureuze testen en refactoring, en het creëren van een omgeving waarin het gemakkelijk is om code en niet te vergeten het bijhorende framework up-to-date te houden.

De voordelen van proactief beheer

Proactief beheer omvat alle activiteiten die gericht zijn op het voorkomen of minimaliseren van de impact op bedrijfsprocessen. Het doel is het minimaliseren van incidenten met betrekking tot het onderhoud van applicaties en software. Een belangrijk onderdeel van proactief beheer is het identificeren van potentiële risico’s, problemen of fouten in uw systeem voordat deze zich voordoen en een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit.

  • Betere prestaties: Proactief onderhoud helpt om problemen te vermijden die anders de prestaties van een systeem negatief kan beïnvloeden.

  • Verminderde kost: Door software onder te brengen bij ons Managed Software Platform kan uw bedrijf significant kosten besparen doordat u geld spendeert aan preventieve maatregel in plaats van herstellingswerken;

  • Verhoogde productiviteit: Als teams minder tijd spenderen aan het debuggen van foutmeldingen, resulteert dit vaak in hogere productiviteitsniveaus. Code met lagere technical debt heeft ook een positief effect op de inwerktijd;

  • Verlaag risico’s: Door regelmatig onderhoud uit te voeren en frameworks te upgraden naar acceptabele versies verlaagt u het risico op falende systemen en dataverlies;

  • Meer focus: Ontwikkelteams die meer tijd besteden aan strategisch werk zodra bestaande systeemcodes stabiel en up-to-date zijn, vergroot de focus op innovatieve oplossingen en zorgt voor meer werkplezier.

Implementeer een proactieve beheerstrategie

Proactieve management zal u en uw managers helpen hun organisatie beter te beschermen tegen problemen met technologiestacks die complex of verouderd zijn. Managers moeten de bronnen van technical debt blijven identificeren en begrijpen, zodat ze hun omgeving, code, data en openbare bibliotheken bijgewerkt en veilig kunnen houden. Door proactieve beheerstrategieën te implementeren, kunnen bedrijven risico’s verminderen en tegelijkertijd hun winst verhogen. Winst in sneller naar productie, minder fouten en meer werkplezier. Een proactieve benadering van het beheer van technische schuld zal bijdragen tot het succes van uw organisatie op lange termijn.

OVSoftware beschikt over zogeheten ‘debt reduction strategies’ die helpen om de eigen expertise in-house zo actueel mogelijk te houden. In goed overleg met de betrokken en software teams nemen wij verantwoordelijkheid en controle over de technical debt.

Starten met identificeren en aanpakken

De software X-ray is een krachtig hulpmiddel voor iedere manager om technical debt in softwarecode te identificeren, herkennen en effectief aanpakken. Begin vandaag nog met vroegtijdig signaleren van technical debt binnen uw softwareprojecten.

Maak van uw technical debt onze zorg. We lossen het samen op.

Krijg weer controle en maak de organisatie toekomstbestendig met de software X-Ray.