Continuïteit en zekerheid door softwarebeheer en -onderhoud – de definities

Maatwerksoftware wordt gemaakt om bedrijfsprocessen zo goed mogelijk te ondersteunen en te verbeteren. Veelal gaat het daarbij om kritische bedrijfsprocessen en zijn continuïteit en zekerheid belangrijk. Continuïteit betekent dat de software blijft draaien en kan schalen (meebewegen) met veranderingen in de bedrijfsprocessen waardoor de bedrijfsvoering onverminderd door kan gaan. Zekerheid betekent dat de software doet wat het moet doen, nu én in de toekomst. Heb je zelf niet genoeg capaciteit en kennis, of wil je je meer kunnen focussen op de kernactiviteiten van je bedrijf? Dan is uitbesteden van beheer en onderhoud van (belangrijke) applicaties en je ICT-infrastructuur een goede optie. In dit blog geven we een overzicht van wat beheer en onderhoud inhouden en uit welke elementen zij bestaan. 

BEHEER
Het beheren van software omvat alle werkzaamheden om software te gebruiken, ondersteunen, optimaliseren en aan te passen. Het beheer van software kan worden ingedeeld in 3 deelgebieden:  

Functioneel beheer – alle activiteiten die nodig zijn voor het gebruik van de applicatie. Dit omvat onder andere de ondersteuning van gebruikers bij het gebruik van de applicatie, maar ook het  in kaart brengen van de nodige wijzigingen waarmee de applicatie de bedrijfsprocessen nog beter ondersteunt.   

Applicatie beheer – alle activiteiten die te maken hebben met het in stand houden en aanpassen, onderhouden en vernieuwen van de softwareapplicatie. Applicatie beheer bestaat uit een 5-tal deelactiviteiten die we onderstaand in meer detail uitwerken.

Technisch beheer – alle activiteiten voor het operationeel maken en houden van software en de gebruikte IT-infrastructuur. Dit omvat het hosten van de applicatie op eigen of cloudservers en de beveiligde toegang daartoe.

Functioneel beheer ligt in principe bij de gebruikende organisatie; applicatie en technisch beheer kun je zelf doen of uitbesteden.

blank

Mark Happel

Vestiging / Sales Manager (Den Haag)


ONDERHOUD
Onderhoud is onderdeel van het applicatie beheer. Er zijn een 5-tal deelactiviteiten die allemaal aandacht verdienen tijdens de levenscyclus van een applicatie.

blank

Correctief onderhoud – het herstellen van fouten in de applicatie. Deze fouten kunnen zowel door de leverancier als door de eindgebruiker worden geïdentificeerd. Afhankelijk van de    afgesproken Service Level Agreement (afspraken over ondersteuning en afhandelingssnelheid), worden deze ad hoc of in een service window opgelost. 

Preventief onderhoud – het voorkomen van fouten in de applicatie. Doelstelling is de continuïteit en stabiliteit van de applicatie te garanderen. Denk hierbij onder andere aan het bijwerken van de software en de achterliggende frameworks om te voldoen aan de meest actuele security standaarden. 

Perfectief onderhoud – het verbeteren van de prestaties of kwaliteit van de applicatie. Ook dit moet de continuïteit van de applicatie garanderen. Denk hierbij aan het verkorten van responsetijd van de applicatie en het voldoen aan de 10 SIG-kwaliteitsrichtlijnen waardoor de applicatie beter onderhoudbaar wordt.

Correctief, preventief en perfectief onderhoud zijn gericht op de continuïteit en bruikbaarheid van de applicatie en dienen daarom regelmatig plaats te vinden. Daarnaast zijn er nog 2 activiteiten (adaptief en additief) die beide gericht zijn op de doorontwikkeling van de applicatie. Dit vindt zowel projectmatig als gepland plaats.

Adaptief onderhoud – het aanpassen de applicatie in verband met externe ontwikkelingen. Denk aan upgrades van frameworks en databases met een significante  impact op de softwarecode. Maar ook aanpassingen aan code die nodig zijn door wijzigingen in het door de software ondersteunde bedrijfsproces valt hieronder.

Additief onderhoud – het aanpassen van de applicatie in verband met nieuwe of aangepaste functionele eisen. Dit betreft het doorontwikkelen van de software om aan nieuwe (functionele) eisen te voldoen. 

 

CONTINUITEIT EN ZEKERHEID
Investeren in maatwerk software stopt niet na initiële ontwikkeling ervan. Door onderhoud en beheer van een maatwerkoplossing goed in te richten, zorg je dat de software blijft draaien en kun je gewenste en noodzakelijke wijzigingen in een handomdraai realiseren.


Meer weten over ons ontzorgd beheer?