Nieuws

Het méést voorkomende risico bij maatwerk software

Wij hebben een standaard aanpak beschikbaar waarin we gefaseerd de software overnemen en borgen binnen onze organisatie. Onze softwarekwaliteit aanpak volgens SIG vormt daar een belangrijke basis. Wilt u meer weten over onze aanpak, download onze gratis transitieflyer die onze aanpak beschrijft.

Lees meer

Schrijf simpele code units (‘Write simple units of code’)

De richtlijnen van de SIG dragen bij aan code van hoge kwaliteit waardoor je deze beter kunt onderhouden. Eenvoudige, goede code betekent dat ik als developer minder tijd kwijt ben aan het zoeken, doorgronden, aanpassen en testen ervan. Het zorgen voor een kwalitatief goede codebase betekent dat je gedurende de hele levensloop van de ontwikkelde software profiteert van de voordelen. Minder bugs, minder downtime, snel kunnen doorvoeren en testen van correcties en aanvullingen. En hoe minder tijd developers aan dit soort zaken besteden, hoe minder het de opdrachtgever kost.

Lees meer

Automatiseer testen (‘Automate tests’)

Het automatiseren van testen helpt je als developer om te checken of aangepaste software nog steeds doet wat het moet doen. Het helpt je ook wanneer er nog geen andere mogelijkheid is om de unit te testen, zoals in eerder genoemd voorbeeld. Het geeft je houvast, de zekerheid dat het goed is. Dat geldt voor je eigen code en voor de code van anderen die je mogelijk minder goed kent.

Lees meer

De Angel uit Blockchain

*Deze workshop zal verplaatst worden naar 2021. We willen er graag een fysiek event van maken en dat kan helaas nu niet* Een bijeenkomst over het versimpelen van bedrijfsprocessen met behulp van blockchain technologie. Tijdens deze sessie halen wij voor u de (juridische) angel uit blockchain. Twijfelt u of blockchain wat voor uw bedrijf en branche kan betekenen? Dan zal deze workshop bijdragen aan het antwoord op deze vraag.

Lees meer

Kubernetes uitgelegd voor iedereen

Je hebt misschien gehoord van Kubernetes en Docker, maar er nooit mee gewerkt. Je zit bijvoorbeeld nog in een organisatie waar alle applicaties in virtuele machines worden gehost. Kubernetes en Docker zijn buzzwords, maar je bent nieuwsgierig, en wilt meer weten. Waar begin je?

Lees meer

Kennisgroep Low-Code

Op ons kantoor in Enschede waren afgelopen dinsdag 15 collega’s samengekomen in een Corona-proof opstelling voor onze kennisgroep Low-Code. Ook waren er nog een aantal collega’s die via teams meededen. Wat hebben zij zoal gedaan tijdens de kennisgroepsessie?

Lees meer
Interfaces

Houd de interfaces van units klein (‘Keep Unit Interfaces Small’)

Net als de andere tien SIG-richtlijnen voor het realiseren van softwarecode van hoge kwaliteit draagt deze richtlijn bij aan het eenvoudiger kunnen begrijpen, (her-)gebruiken en onderhouden van software. Met op termijn lagere kosten als gevolg. Omdat een unit slechts zo’n klein onderdeel is van je softwareoplossing, zou je kunnen denken dat het belang ervan minimaal is. Maar al deze kleine units samen leggen wél de basis voor je hele systeem – en allemaal kleine foutjes bij elkaar kunnen ook leiden tot grotere problemen.

Lees meer

OVSoftware trots op behalen certificering Thinkwise

In augustus hebben 4 medewerkers van OVSoftware het Thinkwise Associate Certificaat ontvangen. Na afronding van de e-learning en het volgen van de 3-daagse Software Factory training hebben zij het examen succesvol afgerond. Dit betekent dat deze medewerkers de expertise hebben om direct met het Thinkwise Platform aan het werk te gaan om op een snelle manier bedrijfssoftware te realiseren.

Lees meer

Hou de codebasis klein (‘keep your codebase small’)

Ook aan deze SIG-richtlijn ligt divers onderzoek ten grondslag om te laten zien wat het uiteindelijke resultaat ervan is. Door projecten te definiëren in manjaren werk, hebben ze aantoonbaar gemaakt dat als een project groter wordt dan voorgeschreven, de kwaliteit ervan omlaag gaat, het project vertraging oploopt of zelfs faalt. In dat laatste geval wordt de applicatie waaraan is gewerkt nooit in productie genomen. Hou je de codebasis klein, dan neemt de kans van slagen dus toe.

Lees meer

Thales | Oplossingen van de allerhoogste kwaliteit. Altijd.

Thales is met ongeveer 80.000 medewerkers wereldwijd actief in de hightech sector. Erik Dommerholt “De kennis en kunde van de mensen van OVSoftware leveren een belangrijke bijdrage om nu en in de toekomst aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen”. Doordat OVSoftware zich goed en doorlopend verdiept in ons domein en de skills die wij nodig hebben, kunnen ze ons op elke termijn voorzien van betrouwbaar en goed gekwalificeerd personeel.

Lees meer
checklist

Hoe helpen coderichtlijnen mij als programmeur

De tien richtlijnen van de SIG werken dus in mijn voordeel als programmeur. De tien richtlijnen zijn: ‘Schrijf korte stukjes code’; ‘Schrijf eenvoudige code’; ‘Hergebruik code’; ‘Gebruik weinig parameters’; ‘Geef code zijn eigen plek’; ‘Maak verbanden losjes’; ‘Houd balans’; ‘Houd totale code klein’; ‘Automatiseer testen’; ‘Schrijf nette code’.

Lees meer
schrijf code

Schrijf code één keer (‘write code once’)

Deze richtlijn gaat over het eenmalig schrijven van code die je vervolgens op meerdere plaatsen kunt hergebruiken. Dat doet je niet door het stukje code keer op keer te kopiëren, maar zodra je een stuk code ergens opnieuw wilt gebruiken, haal je dit specifieke deel uit een eerder geschreven functie en maak je hiervan een nieuwe functie. Een functie is maximaal 15 regels code die ervoor zorgt dat een bepaalde actie wordt uitgevoerd. Vervolgens verwijs je op elk punt waar je deze code wilt gebruiken naar de nieuwe functie. Op deze manier kun je de functionaliteit hergebruiken, zonder de code te kopiëren.

Lees meer