4 vragen over de continuïteit van zelf ontwikkelde maatwerk software

In zijn blog ‘Top 3 risico’s van eigen maatwerk softwareoplossingen’  introduceerde collega Mark Happel een aantal aspecten die je goed in de gaten moet houden als je ervoor kiest om zelf je eigen maatwerk software te ontwikkelen. In deze serie vervolgblogs zullen we bij elk van deze risico’s aangeven hoe je ervoor kunt zorgen dat je deze tot een minimum beperkt of in elk geval kunt controleren. Deel één beschrijft welke vragen je jezelf kunt stellen over de continuïteit van zelf ontwikkelde applicaties.


Vraag 1 – Waar sta je?

Software ontwikkel je om processen binnen je bedrijf zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren en ondersteunen. Heb je eenmaal de benodigde software ontwikkeld, dan sta je er negen van de tien keer niet meer bij stil hoe bedrijfskritisch sommige applicaties in de loop der tijd zijn geworden. En welke risico’s je loopt wanneer deze tools onverhoopt voor korte of langere periode uit de lucht zijn. Begin daarom met het inventariseren van hoe je applicatielandschap en je infrastructuur ervoor staan. Is er sprake van bedrijfskritische applicaties en zo ja, welke zijn dat dan. Zijn er problemen met specifieke applicaties die regelmatig terugkomen en wat is het effect daarvan? Past je netwerk qua performance en gebruikte techniek bij de manier waarop deze wordt ingezet? Wat wordt er op dit moment gedaan aan beheer en onderhoud en is dit voldoende om eventuele risico’s die je loopt qua performance van systemen af te dekken?

Herald ten Bergen

Meer informatie? Neem contact met mij op!


Vraag 2 – Waar ga je naartoe?

Vervolgens kijk je waar je als bedrijf wil staan over x jaar. Je bedrijfsvisie bepaalt voor een groot deel  welke software je nodig hebt en welke rol deze voor de organisatie vervult, Dat is weer bepalend voor de manier waarop je het beheer en onderhoud hiervan inricht. Verwacht je groei van het aantal gebruikers, dan is het belangrijk dat de applicatie mee kan groeien, schaalbaar is. Hoe zit het met eventuele business modellen die je wil introduceren, zijn daar koppelingen met andere systemen zoals ERP en CRM voor nodig? Of moet je kunnen integreren met betalings- en facturatieapplicaties? Dat heeft allemaal gevolgen voor de software. Natuurlijk kun je wachten tot het een probleem is geworden en je een heel trage oplossing hebt die regelmatig vastloopt. Je kunt er echter ook voor kiezen om langer van te voren samen met de gebruikers na te denken over hoe je je kunt voorbereiden op te verwachten ontwikkelingen. Op die manier kun je de nodige aanpassingen stap voor stap doorvoeren en weet je zeker dat je op tijd klaar bent.

Vraag 3 – Wat heb je daarvoor nodig?

Nu je hebt vastgesteld met welke ontwikkelingen van je bedrijf je qua applicaties rekening moet houden, kun je een beheerplan opstellen. Hierin geef je aan waar je nu staat (de nulmeting), wat er nodig is qua standaardfunctionaliteit, waar het wel eens fout gaat en waarom en wat de impact hiervan is op de bedrijfsvoering. Wat wil je aan doorontwikkeling doen en welke applicaties komen in aanmerking voor een update waardoor het onderhoud ervan eenvoudiger wordt. Je inventariseert wat de organisatie en haar gebruikers nu en in de toekomst nodig hebben, analyseert wat acute problemen zijn en waar je waarde toe kunt voegen. Door deze inzichten te matchen met de bedrijfsdoelstellingen, kun je werk prioriteren en bepalen waar je op korte en langere termijn mee aan de slag gaat. Vergeet niet regelmatig te checken of wijzigingen nodig zijn! Naast je applicaties is ook je infrastructuur – machines, stroom- en netwerkvoorzieningen etc. – bepalend voor de performance van je bedrijf. Wil je bijvoorbeeld gaan werken met cloudoplossingen of blijven de applicaties op je eigen servers draaien – en voldoen deze servers aan actuele richtlijnen? Stuk voor stuk bepalende factoren voor de prestaties van je bedrijf.

Vraag 4 – Hoe ga je een en ander organiseren?

Om (bedrijfskritische) applicaties goed te beheren en te onderhouden heb je mensen nodig met de juiste kennis en ervaring. Inhuren van externen door bedrijven die zelf geen kennis meer hebben van cruciale applicaties, het komt vaker voor dan je denkt. Software die vijf jaar geleden werd ontwikkeld en inmiddels bepalend is geworden voor je bedrijfsvoering. Maar de persoon die de applicatie heeft gemaakt is allang vertrokken en de software zelf is verouderd, voldoet qua functionaliteit niet meer en draait ook al lang niet meer op de meest recente versie. Voor je het weet, werk je met een niet langer ondersteunde versie van de software en ben je in overtreding van allerhande wet- en regelgeving. Of je komt erachter dat een applicatie niet meer draait op de nieuwste browsers met als gevolg dat een deel van je gebruikers van het ene op het andere moment niet verder kan met hun werk. Inventariseer daarom tijdig welke mensen je rond hebt lopen die tijd vrij kunnen maken voor actief onderhoud van je ICT-systemen. Houd bij welke certificering en vaardigheden zij hiervoor nodig hebben en plan op basis daarvan jaarlijkse scholing in. Vergeet niet om ervoor te zorgen dat je deze mensen ook qua beloning stuurt op actief beheer en onderhoud van de applicaties en infrastructuur zodat ze dit hoog op hun to-do lijstje zetten.  

Zelf doen of uitbesteden

Wil jij er zeker van zijn dat de software en ICT-infrastructuur jouw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen, maar zie je geen mogelijkheid om dit met eigen mensen te faciliteren? Neem dan vandaag nog contact met ons op om te kijken of uitbesteding van actief beheer en onderhoud voor jou een optie is. Je kunt er veel ellende mee voorkomen.

Lees ook:

Blog 2 – Beschikbare resources
Blog 3 – Actief beheer en onderhoud 


Over de auteur

Herald ten Bergen is service/delivery manager bij OVSoftware. In deze functie is Herald direct inhoudelijk betrokken bij meerdere projecten en houdt hij zich bezig met de kwaliteitszorg en de planning en inzet van het interne ontwikkelteam.