Artificial Intelligence en Machine Learning

In de wereld om ons een draait tegenwoordig (bijna) alles om het verzamelen, vastleggen, combineren en verwerken van data. De waarde van data, en vooral de afgeleide informatie uit die data, wordt steeds belangrijker. Maar hoe komt deze data nu tot stand?

Bijna iedereen heeft het er tegenwoordig over, Artificial Intelligence (AI) of in goed Nederlands kunstmatige intelligentie en Machine Learning (ML). Maar waar hebben we het dan eigenlijk over en hoe kunnen we dat echt in de praktijk brengen?

Omdat beide termen veel door elkaar worden gebruikt is het goed om eerst het onderscheid tussen beide te duiden. Artificial Intelligence is de overkoepelende wetenschap is die zich bezig houdt met het creëren van machines die een zekere vorm van intelligentie vertonen. En binnen AI is Machine Learning het onderdeel dat zich richt op dat software is om bij te leren op basis van ingevoerde data en het herkennen van patronen. Door te leren van hun eigen fouten of juist goede resultaten worden de (voorspelde) resultaten steeds beter.

Hedendaagse Machine Learning

Toegepast in de praktijk

Klinkt heel eenvoudig, gewoon een Machine Learning tool of library gebruiken en klaar. Toch?

Er is natuurlijk al veel bekend en gedaan op dit terrein, denk alleen maar aan opsporingsmethodes en gezichtsherkenning, maar het goed toepassen van Machine Learning gaat in een aantal stappen en dus verder dan alleen het selecteren van de juiste tool.

Belangrijkste in dit proces is om je af te vragen welk ‘probleem’ opgelost moet worden, dus waar doen we het eigenlijk allemaal voor. Vervolgens ga je kijken naar welke informatie/data hiervoor al beschikbaar is, beschikbaar gemaakt moet worden of juist opgeschoond. Kortom, het prepareren van de juiste data. Pas dan komen we pas echt in de Machine Learning terecht, het kiezen van het juiste model of algoritme en het trainen van dit model. Dit is een stap je moet herhalen om zo tot het best passende model te komen en de voorspelbaarheid van de uitkomsten te vergroten.

Kies voor een toekomstbestendige softwareoplossing

Binnen OVSoftware houden we ons onder andere bezig met de aspecten rondom AI en ML. En om deze kennis te verbreden, te verdiepen en te borgen hebben we een kennisgroep die zich bezig houdt met dit interessante onderwerp. We kunnen hierdoor ook klanten specifiek op dit gebied hulp bieden die verder gaat dan alleen de reguliere vragen m.b.t. procesverbetering en implementatie van maatwerksoftware. Dit kan bijvoorbeeld door met een zgn. proefopstelling (Proof of Concept) de toegevoegde waarde van Machine Learning voor een organisatie te toetsen. Op deze manier lijkt AI ineens een stuk minder ingewikkeld en een serieus te overwegen optie om nog beter gebruik te maken van vaak al beschikbare data.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact met ons op.