Softwarekwaliteit

Een hoge kwaliteit van maatwerksoftware is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De kwaliteit van de ontwikkelde software bepaalt de kosten voor onderhoud en aanpassingen en in welke mate je risico loopt op uitval en storingen. Wij garanderen hoge kwaliteit op diverse manieren.

Softwarekwaliteit

Het belang van codekwaliteit voor maatwerkoplossingen

Voor veel processen en automatiseringsvraagstukken zijn standaard softwareapplicaties beschikbaar waar een gemiddeld bedrijf of organisatie prima mee uit de voeten kan. Specifieke vraagstukken vragen echter om een specifieke aanpak en dito oplossingen. Voor de realisatie van een maatwerkoplossing hebben wij een standaard maatwerkproces ontwikkeld (zie ‘projecten en maatwerkontwikkeling’). Dit proces vormt een belangrijke basis voor een succesvolle uitvoering, omdat we hierbij noodzakelijke randvoorwaarden realiseren en een eenduidig beeld vaststellen over de aanpak en verwachte resultaten. Bij de realisatiefase speelt de kwaliteit van het eindproduct een essentiële rol. Zowel voor het op te leveren product als voor de tevredenheid van de klant op lange termijn. Daarom vinden wij het belangrijk transparant te zijn over hoe wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van onze softwarecode aan de hoogste eisen voldoet.

Waarom is codekwaliteit belangrijk en niet vanzelfsprekend?

Als je net als wij gaat voor langetermijnrelaties met je klanten, speelt de (hoge) kwaliteit van de software die je ontwikkelt een belangrijke rol. Daarmee zijn klanten niet alleen op het moment van oplevering tevreden, maar blijven ze dat ook. Wanneer softwarecode kwalitatief goed is opgebouwd en gedocumenteerd, kunnen aanpassingen achteraf eenvoudiger worden doorgevoerd. Daarnaast kost het reguliere onderhoud beduidend minder dan van software waarvan de kwaliteit te wensen over laat. Kwalitatief hoogwaardige softwarecode beperkt daarnaast het risico op uitval en storingen, wat de continuïteit van bedrijfsprocessen zekerstelt. Voor de klant betekent dit een kostenbesparing over de gehele levensduur van een applicatie.

Kwalitatief goede softwarecode is niet vanzelfsprekend. Als je hier niet vanaf het eerste moment de nodige aandacht aan besteedt, ontstaat complexe software die je achteraf alleen met veel extra inspanning kwalitatief goed kunt krijgen. Onder druk van deadlines en het ontbreken van voldoende budget wordt deze stap dan ook meestal overgeslagen. Met als gevolg dat het eindproduct initieel mogelijk goed functioneert, maar de kosten voor beheer en doorontwikkeling hoger uit zullen vallen dan nodig is.


Wil je meer weten hoe onze collega’s werken met de 10 richtlijnen voor codekwaliteit? Check hun geschreven blogs hierover. 

Wil jij meer weten over softwarekwaliteit?

Neem contact met ons op!

OVSoftware kwaliteitswaarborg

Bij OVSoftware borgen wij de kwaliteit van onze software-oplossingen op basis van de Software zelf, de Processen en onze Mensen.

SIG-Richtlijnen

Bij de ontwikkeling van maatwerk softwareoplossingen maken wij gebruik van de tien richtlijnen voor codekwaliteit van de Software Improvement Group (SIG).

Deze zijn in lijn met de ISO 25010 standaard. We maken gebruik van een door TÜViT1 gecertificeerde tool om te toetsen of aan de richtlijnen wordt voldaan. Door deze kwaliteitsrichtlijnen onderdeel te maken van de criteria waaraan elk stukje functionaliteit moet voldoen, zorgen we ervoor dat elk stukje functionaliteit pas gereed is, als de kwaliteit van de code voldoet aan de richtlijnen.

De voordelen:

  • hoge betrouwbaarheid (door beperken van complexiteit)
  • betere onderhoudbaarheid
  • lagere total cost of ownership
  • sneller resultaten
  • betere samenwerking met de developers van onze klanten.

1 TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT), een wereldwijd erkende dienstverlener voor evaluatie en certificering van datacenters, colocatie- en cloud-infrastructuren

Code reviews en documentatie

Naast dat de software aan de SIG-richtlijnen moet voldoen, gebruiken we ook het 4-ogen principe om ervoor te zorgen dat aan coding-standaarden wordt voldaan. Dit betekent dat elk stukje functionaliteit door een collega wordt bekeken en gevalideerd. Tenslotte zorgen we ervoor dat relevante documentatie wordt bijgewerkt naar aanleiding van gerealiseerd functionaliteit. SIG-richtlijnen, check door collega en bijwerken van documentatie zijn alle drie vast onderdeel van onze standaard ‘Definition of Done’ (DoD).

Testen

De correcte werking van elk stukje code wordt zekergesteld door de software componenten te testen. Daarmee voorkom je bovendien dat bij latere aanpassingen regressie optreedt, ofwel functionaliteit onbedoeld ‘omvalt’.

Naast het testen van de losse onderdelen, moet de gehele applicatie ook functioneel worden getest en geaccepteerd. Bij ons bepaalt de klant uiteindelijk of de door ons geleverde oplossing goed genoeg is, daarom spelen zij ook een cruciale rol bij de uitvoering van deze testen. Indien gewenst kunnen wij ook de acceptatietesten voor de klant faciliteren.

Agile en transparant

In de realisatiefase werken we in korte cycli (Agile/Scrum) waarbij na elke sprint een review van gerealiseerde functionaliteit plaatsvindt en de prioriteit van nog te realiseren functionaliteiten en eventuele aanpassingen worden bepaald. Naar aanleiding van een review kan er worden besloten om te stoppen of door te gaan. Voor elke nieuwe sprint wordt bepaald welke functionaliteit zal worden gerealiseerd zodat voor iedereen duidelijk is wat ze kunnen verwachten. Het gehele proces wordt begeleid door ervaren technische consultants en functionele Lean/Scrum-gecertificeerde consultants.

De Agile-werkwijze voor softwareontwikkeling vraagt ook iets van onze klanten. Met name een goede invulling van de rol van Product Owner is essentieel om tot het gewenste eindproduct te komen. Vaak wordt deze rol echter als lastig ervaren. Om deze reden ondersteunen onze consultants deze rol bij de meeste projecten of nemen deze deels over. 

Gedurende het gehele proces wordt de klant conform de Scrum-methodiek betrokken bij de voortgang. Hierdoor is er na elke sprint sprake van een opgeleverd en werkend product en zijn we ook door middel van rapportages transparant over de resultaten en de kwaliteit van de software. De kwaliteitsscore van de software is namelijk onderdeel van deze rapportage.

Toepassing standaard DevOps-componenten

Bij het bouwen van goede software, gaat het om waarde toevoegen aan (primaire) processen. Wij  maken gebruik van bestaande functionaliteit en services binnen de Azure DevOps-omgeving. Aan deze omgeving hebben wij daarnaast eigen, veel gevraagde functionaliteit toegevoegd in de vorm van standaard componenten. Hierdoor kunnen wij ons volledig concentreren op de specifieke functionaliteit die voor de individuele klant wordt gerealiseerd. 

Draagt softwarekwaliteitsverbetering bij tot kostenbesparing?
Bron Apeldoorn IT-Congres 2021 –

Kwaliteitsdenken in uw project?

Naast software en processen zijn mensen een derde belangrijke factor bij het realiseren van goede kwaliteit software. Daarom zit ‘kwaliteitsdenken’ ook in onze medewerkers. Al onze collega’s:

  • hebben minimaal een HBO-opleiding in de richting van informatica
  • zijn gecertificeerd in de toegepaste ontwikkeltaal
  • beschikken over een QSD (Quality Software Development) certificaat
  • zijn Scrum-gecertificeerd.