Geografische Domein

In het Geografische Domein gaat het om het verwerken en toepassen van geografische informatie over objecten met een statische of dynamische locatie. Deze data kan zowel realtime als historisch zijn en is vaak afkomstig uit verschillende databronnen in uiteenlopende dataformaten en coördinatenreferentiesystemen.

Beschikbare geografische data kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld:

  • historische data te aggregeren ten behoeve van statistische analyse en voorspellingen;
  • statistische analyses uit te voeren van realtime data ten opzichte van historische data;
  • wiskundige algoritmes te ontwikkelen ten behoeve van voorspellingen en intelligente koppeling van data;
  • storingsanalyses uit te voeren (met ruimtelijk inzicht in storingslocaties);
  • verschillende databronnen te visualiseren op één onafhankelijke achtergrondkaart zoals OpenStreetMap (OSM) of Google Maps.

Toegepast in de praktijk

OVSoftware is specialist in het Geografische Domein en heeft uitgebreide kennis van het ontwikkelen en onderhouden van software voor het visualiseren, beheren en/of analyseren van informatie gekoppeld aan een geografische plaats. Enkele voorbeelden van applicaties die wij hebben gebouwd voor klanten:

  • ROVM-viewer, een kaart met actuele verkeersdata en wegkantsystemen, waardoor RWS en toeleveranciers kostenreducties konden realiseren.
  • Davinci Dashboard, voor het tonen van verschillende data over het Nederlandse wegennet met doel de datakwaliteit te verbeteren;
  • Fileschatter, verwerken van verkeersdata voor het voorspellen van file’s.

Lees ook

Benieuwd naar toepassingen van het Geografische Domein binnen jouw organisatie?