Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Hoewel de informatie, zoals beschikbaar op de OVSoftware website en in de OVSoftware Nieuwsbrief, met alle zorg is samengesteld, gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

  • De informatie op deze website/nieuwsbrief wordt geleverd zonder garantie dat de gegevens juist zijn. Aan de inhoud van de website/nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
  • OVSoftware behoudt zich het recht voor om op ieder moment eventuele wijzigingen en/of aanpassingen door te voeren. OVSoftware spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
    OVSoftware kan niet garanderen dat de website, de nieuwsbrief of de servers waarop de website draait, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
  • OVSoftware is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht uit het gebruik van deze website, noch kan OVSoftware verantwoordelijk gesteld worden voor schade welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  • Het is mogelijk dat via de website of de nieuwsbrief van OVSoftware toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. OVSoftware is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.
  • Deze website is van oorsprong Nederlands en wordt tevens in Nederland onderhouden. OVSoftware neemt geen verantwoording met betrekking tot het bekijken/gebruiken van de wesite of de nieuwsbrief vanuit het buitenland. Gebruikers die de website/nieuwsbrief  vanuit het buitenland bekijken/gebruiken, doen dit op eigen risico en zijn zelf verantwoordelijk om te handelen volgens de wetten welke hiervoor gelden in het land waar zij zich bevinden.
  • Handelsmerken van OVSoftware mogen alleen gepubliceerd worden met uitdrukkelijke toestemming van OVSoftware en met juiste kennisgeving. Alle andere handelsmerken, merken en namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
  • Het copyright van de website en de inhoud ligt bij OVSoftware b.v. Alle rechten voorbehouden.