Development

Hands-on ervaring met codeertalen en frameworks kan u helpen de technische expertise te ontwikkelen die u nodig hebt om succesvol te zijn in het vakgebied en technical debt te voorkomen.

Complexiteit in eenvoud

Software engineering is een vakgebied dat een goed begrip vereist van verschillende complexe concepten en processen. Het is belangrijk om een uitgebreid trainingsprogramma te hebben om ervoor te zorgen dat de beste software engineers worden ontwikkeld. Dit bestaat uit programma's voor permanente educatie, denk hierbij aan:

  • mentorschap;
  • (technische) workshops en seminars;
  • praktijkervaring met relevante codeertalen en frameworks.
Naarmate de vraag naar hoge kwaliteit software engineering toeneemt, is het belangrijk om de lat hoger te leggen als het gaat om opleidings- en ontwikkelingsprogramma's. Met het juiste soort programma kunnen software engineers een diepgaand begrip ontwikkelen van complexe concepten en processen die nodig zijn voor succes in het vakgebied. Door te investeren in uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsprogramma's kunnen bedrijven voorkomen dat technical debt ontstaat datgene wat beheer van de software op den duur onmogelijk wordt.

Al onze ervaring is gebundeld in onze eigenwijze aanpak. Blijven leren is namelijk van cruciaal belang maar dient constant aangeboden te worden. De prikkel zorgt ervoor dat het in begin moeten vanzelf automatisme wordt.

50 jaar

Dankzij onze 50 jaar ervaring in Software Development kunnen wij uitgebreide trainingsprogramma's bieden voor software engineers van alle vaardigheidsniveaus die effectief werken. We erkennen het belang van permanente educatie en streven ernaar om ook onze klanten hiervan de vruchten te laten plukken.

50-years-anniversary-development