Overheid

Zekerheid en gekwalificeerd personeel om (IT-)projecten op tijd en binnen budget te realiseren

(IT-)projecten binnen de overheid staan onder druk vanuit de politiek en liggen onder het vergrootglas van heel Nederland. Dat kan ook niet anders vanwege het grote belang en de impact die deze projecten hebben op alle betrokkenen. Projecten moeten daarom op tijd en binnen budget worden opgeleverd. Goed opgeleide IT-ers die beschikken over gedegen kennis van zowel techniek als het reilen en zeilen binnen overheidsorganisaties zijn hierbij cruciaal. Nieuwe ontwikkelmethodes en zaken als Agile-werken hebben aanzienlijke invloed op de manier waarop software wordt ontwikkeld en getest. Zogenaamde softskills van IT-specialisten, zoals het kunnen werken in een team en het op een prettige manier over kunnen brengen van kennis, zijn hiermee nog belangrijker geworden.

OVSoftware levert gecertificeerd personeel wanneer en voor zo lang als het nodig is

Wij werken al bijna 50 jaar voor de Rijksoverheid in Nederland en kennen de uitdagingen van budgethouders, projectleiders en inkopers maar al te goed. Vanuit onze kantoren in Apeldoorn, Den Haag en Enschede leveren we de kennis en kunde die nodig is. Wij zijn een van de weinige partijen die altijd voldoende CV’s kunnen aanleveren die matchen met vrijwel alle  eisen die in de gevraagde profielen worden gesteld. In veel gevallen kan bovendien aan opgegeven wensen worden voldaan. IT-specialisten werken graag voor ons. Wij zetten hen in op uitdagende en complexe IT-vraagstukken en zorgen ervoor dat zij voldoende tijd vrijhouden om hun kennis en kunde te verdiepen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan begeleiding. Hierdoor zijn onze medewerkers snel inzetbaar, in korte tijd up & running en is er sprake van weinig uitval. Het ziekteverzuim binnen OVSoftware ligt 50% lager dan het landelijke gemiddelde.

Beslistermijnen bij de overheid kunnen lang zijn, maar met onze mensen kun je na een definitief akkoord heel snel, concreet aan de slag.

Software kwaliteit

Als specialist in het ontwikkelen van maatwerk software onderschrijven wij het belang van goede kwaliteit software. Om deze kwaliteit ook extern aan te kunnen tonen, passen wij de 10 kwaliteitsrichtlijnen van de Software Improvement Group (SIG) toe in het ontwikkelproces. Daarnaast laten wij alle door ons gemaakte software door hen testen. De kwaliteit van de geschreven code heeft direct invloed op het onderhouden van maatwerk software. Daarnaast is het  bepalend voor de mate van efficiency en kostenbesparingen die de klant uiteindelijk kan realiseren.

Bij software die volgens de genoemde kwaliteitsrichtlijnen is opgebouwd en gedocumenteerd, kunnen aanpassingen achteraf eenvoudiger worden doorgevoerd en kost het reguliere onderhoud van de software beduidend minder dan van software waarvan de kwaliteit te wensen over laat. Kwalitatief hoogwaardige software beperkt daarnaast het risico op uitval en storingen wat de continuïteit van bedrijfsprocessen waarborgt.

Samenwerkingen