Maakindustrie

Faciliteren van innovatie en procesoptimalisatie ondanks tekort aan gekwalificeerd personeel

Tijd speelt een belangrijke rol in de maakindustrie. In elk productieproces wil je (nieuwe) producten zo snel mogelijk op de markt brengen, doorlooptijden verkorten. De klant wil zijn spullen het liefst gisteren ontvangen en verwacht een constante, hoge kwaliteit.  Goede software kan het verschil maken bij het plannen, realiseren en faciliteren van een goed gestroomlijnd productieproces waarbij verspilling waar mogelijk wordt voorkomen. Het integreren en verrijken van benodigde data en het toepassen van moderne technologieën brengt nieuwe inzichten en mogelijkheden om te innoveren. Mogelijkheden genoeg om te faciliteren en innoveren – maar waar vind je de expertises en goed geschoold, technisch personeel dat je hiervoor nodig hebt?

Nedap Livestock Management

Ondersteuning vanuit OVSoftware

Digitalisering transformeert de industrie op verschillende manieren. Wij ondersteunen onze klanten bij de volgende transformaties:

 • Advanced Manufacturing

  Slim produceren is foutloos produceren omdat elke productiestap 100% wordt gecontroleerd. Dankzij foutloze producten (zero defect) worden faalkosten geminimaliseerd. Hier levert OVSoftware voor klanten onder andere een bijdrage op het gebied van planning en internet of things.

  Technologieën die wij hier toepassen zijn cloud, interfacing, internet of things en machine learning.

 • Smart products

  Slimme producten zijn in staat om gegevens te verzamelen en op te slaan. Zij kunnen met hun omgeving communiceren, bijvoorbeeld via het internet of things en 5G. Ze geven informatie over hun identiteit, eigenschappen en geschiedenis. Daarmee kunnen ze aangeven welke productieprocessen ze hebben doorlopen, hoe ze worden gebruikt en wanneer ze onderhoud nodig hebben.

  Technologieën die wij hier toepassen zijn cloud en  internet of things.

 • Servitization

  Servitization is het proces waarbij dienstverlening een steeds grote rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven. Service verandert van een kostenpost in een kans om de klant beter van dienst te zijn om op die manier extra omzet te genereren. Bij slimme diensten beheert en onderhoudt een leverancier de hardware en/of software die hij heeft geleverd, bijvoorbeeld via het internet of things, 5G of blockchain-technologie.

  Technologieën die wij hier toepassen zijn artificial intelligence, blockchain, cloud en internet of things.

 • Digital factory

  Bij een digitale fabriek zijn alle informatiestromen intern digitaal, naadloos en veilig met elkaar  verbonden. Van kantoor, design, productie en logistiek tot en met onderhoud en beheer. Dankzij verzamelde data en computerbesturingen (inclusief toepassingen van artificial intelligence) verlopen steeds meer processen automatisch. Van alle producten, processen en apparatuur is een digitale twin beschikbaar van/voor ontwerp, visuele- (AR/VR) en procesmodellering, simulatie, control, onderhoud en beheerregistratie. Voor digitale fabrieken worden vele disciplines en technieken toegepast. Voor de  invulling daarvan is OVSoftware aangesloten bij de Industrial Reality Hub die de officiële fieldlab-status heeft gekregen.

 • Connected factory

  Bij een digitale keten zijn bedrijven in de hele waardeketen van toeleveranciers, dienstverleners en klanten digitaal verbonden. Ze kunnen data uitwisselen volgens internationale standaarden gekoppelde IT-systemen. Hier is OVSoftware  onder andere actief met (omgekeerd) Vendor Management Inventory en product engineering oplossingen die (in de toekomst) gebruikt kunnen worden door afnemers door middel van product configuratoren.

  Samen met een partner uit de Industrial Reality Hub realiseren wij  oplossingen op dit gebied.

  Technologieën die we hier toepassen zijn onder andere cybersecurity, interfacing en internet of things.

 • Smart working

  Bij slim werken helpt technologie om zware, vieze en gevaarlijke klussen lichter, schoner en veiliger te maken. Of om complexe handelingen foutloos uit te voeren. Slimmer werken betekent ook een leven-lang-leren om nieuwe digitale technieken te leren begrijpen en toepassen. Hiervoor nemen wij deel aan de Industrial Reality Hub.

  Technologieën die we hier toepassen zijn onder andere augmented reality en virtual reality.

OVConference

OVSoftware helpt met digitaliseren door de slagkracht van jouw team te vergroten

IT-managers in de maakindustrie zijn volop bezig met het digitaliseren van processen. Wij werken al bijna 50 jaar met hen en hun collega’s uit de business samen aan het optimaliseren, integreren en innoveren van processen, systemen en infrastructuren. Aan het verwerken en verrijken van data. We doen dit bijvoorkeur niet alleen vanaf de tekentafel, maar door samen met onze klanten te werken aan praktische toepassingen in de praktijk. Hier dragen onze IT-specialisten als adviseur of in de vorm van detachering bij aan het creëren van oplossingen met behulp van de best passende  technologieën.

Software kwaliteit

Als specialist in het ontwikkelen van maatwerk software onderschrijven wij het belang van goede kwaliteit software. Om deze kwaliteit ook extern aan te kunnen tonen, passen wij de 10 kwaliteitsrichtlijnen van de Software Improvement Group (SIG) toe in het ontwikkelproces. Daarnaast laten wij alle door ons gemaakte software door hen testen. De kwaliteit van de geschreven code heeft direct invloed op het onderhouden van maatwerk software. Daarnaast is het  bepalend voor de mate van efficiency en kostenbesparingen die de klant uiteindelijk kan realiseren.

Bij software die volgens de genoemde kwaliteitsrichtlijnen is opgebouwd en gedocumenteerd, kunnen aanpassingen achteraf eenvoudiger worden doorgevoerd en kost het reguliere onderhoud van de software beduidend minder dan van software waarvan de kwaliteit te wensen over laat. Kwalitatief hoogwaardige software beperkt daarnaast het risico op uitval en storingen wat de continuïteit van bedrijfsprocessen waarborgt.