Food industrie

Optimaal productiedraaien is als een hordeloop

Met als verschil dat je op de atletiekbaan precies weet wanneer je de hordes kunt verwachten, maar (een deel van) de uitdagingen in de fabriek spontaan om de hoek komen kijken. Tegelijkertijd wordt er wel verwacht dat wat je levert blijft voldoen aan de verwachtingen van de markt en dat alle medewerkers tevreden en gemotiveerd hun steentje bijdragen aan het eindproduct. Hoe ga jij om met voorraden, weet je hoe je waste nog verder kunt beperken, worden de medewerkers wel optimaal ingezet, heb je zicht op de bezetting van de transporten? Als operationeel manager ben je allang blij wanneer de fabriek draait, wij geven je graag inzicht in je verbeterpotentieel op het vlak van efficiency.

Consumer shopping

Creëren van productieflow door inzet van deeloplossingen

OVSoftware levert hoge kwaliteit maatwerk softwareoplossingen voor knelpunten binnen de totale supply chain van foodbedrijven. We laten daarbij in stand wat goed werkt, verrijken de processen die verbeterd kunnen worden en creëren stapsgewijs een ultieme productieflow door oplossingen in te zetten die (deel-)problemen adequaat oplossen. Hierdoor voorkomen we een big-bang scenario met alle risico’s van dien en realiseren we integraties met bestaande systemen die direct vanaf moment van livegang doen wat ze moeten doen.

De Production Tower en onderstaande softwareoplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor de food industrie in samenwerking met klanten en partners uit deze branche. Elk onderdeel van de OVSoftware Production Control (OPC) oplossing kan op enig moment worden ingezet en aangesloten op het grotere geheel. Na verloop van tijd ontstaat zo op een gecontroleerde manier een volledig inzichtelijke, gecontroleerde productieflow.

Pre Pain
“De mensen van OVSoftware communiceren goed, ze vertellen wat ze gaan doen, kijken wat er is qua systemen en infrastructuur en gaan daar direct mee aan de slag. Dat scheelt je uiteindelijk enorm in doorlooptijd en kosten.”
Jarco de Jonge, Information & Application Manager
“OVSoftware heeft zich verdiept in hoe wij werken, begrijpt voor welke uitdagingen onze mensen staan en kan dat vertalen in softwareoplossingen waarmee wij het verschil voor onze klanten kunnen maken.”
Remco Rijsenbrij, Voorheen Directeur Johma

OVSoftware Production Control Framework

Om een optimale productie te kunnen realiseren, wil je beweging zien, flexibiliteit, álles om stagnatie te voorkomen. Door alle deelprocessen stuk voor stuk te optimaliseren, automatiseren en vervolgens naadloos op elkaar aan te laten sluiten, kunnen ze samen bewegen in één strak geregisseerde flow. Realtime inzicht in de productieflow betekent dat je deze bovendien kunt controleren en sturen. De Production Tower en onderstaande softwareoplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor de food industrie in samenwerking met klanten en partners uit deze branche. Elk onderdeel van de OVSoftware Production Control (OPC) oplossing kan op enig moment worden ingezet en aangesloten op het grotere geheel. Na verloop van tijd ontstaat zo op een gecontroleerde manier een volledig inzichtelijke, gecontroleerde productieflow.

OPC – Forecast en Planning

Planning en logistiek zijn belangrijke succesfactoren in de Food industrie, met name wanneer het gaat om artikelen met een beperkte houdbaarheid. Je wil zowel over- als onderproductie voorkomen en op elk moment aan Services Levels kunnen voldoen. Liefst nog vóórdat de klant zelf bedenkt dat hij ergens behoefte aan heeft.

Een goede forecast en strakke planning zijn gebaseerd op informatie uit de gehele supply chain. Dus niet alleen op wat er in je fabriek gebeurt, maar ook op je inkomende productiemiddelen zoals grondstoffen, personeel en verpakkingen en (transport van) je uitgaande artikelen.

Lees meer

OPC – Vendor Managed Inventory (VMI)

Vendor Managed Inventory is een bedrijfsmodel waarbij leveranciers (die de productie of de toeleveringsketen beheren) verantwoordelijk zijn voor alle voorraden op de locatie van de afnemer. Het is een manier om ‘Just In Time’ te bevoorraden waarbij rekening wordt gehouden met houdbaarheidsdatum van artikelen en heeft diverse voordelen voor zowel de leverancier als de afnemer.

De VMI software van OVSoftware communiceert middels standaard EDI berichten met het warehouse management system van het warehouse van de afnemer. Een adequate inrichting van het VMI model en goede ondersteunende software, voorkomen last minute, haastige ongeorganiseerde en kostbare bestellingen.

Lees meer 

OPC – Inbound Vendor Management Inventory (I-VMI)

Veel productiebedrijven zijn wat betreft hun productieproces in hoge mate afhankelijk van hun toeleveranciers. Niet alleen voor wat betreft de grondstoffen voor hun producten, maar ook voor verpakkingsmaterialen en dergelijke. Zeker in het geval van producten met een beperkte houdbaarheid, zijn grotere voorraden niet altijd een oplossing. Daarom kiezen productiebedrijven ervoor om zelf in control te zijn van de voor hen bestemde voorraden bij toeleveranciers: Inbound Vendor Management.

I-VMI software zorgt ervoor dat op basis van de forecast en planning van het productiebedrijf automatisch bestellingen worden geplaatst bij de leveranciers. Dit vraagt om een goede uitwisseling van voorraadmutaties en planning, maar resulteert in optimalisatie van de binnenkomende goederenstroom en dus in lagere kosten.

Lees meer 

OPC – Transportplanning

Besteed je het transport van producten uit, dan wil je wel zelf de efficiency ervan bewaken. Om transporten in te richten zijn voorspelbaarheid van de transportbehoefte en goede communicatie met de transportpartner(s) van groot belang. Het (te) laat organiseren van je transport leidt tot onnodige ritten, laad- en losmomenten en daardoor tot kosten die je niet hoeft te maken. Analyseer je je transportkosten dan blijkt er in de meeste gevallen nog veel winst te behalen.

De OPC-Transportplanning verzorgt automatisch een geoptimaliseerde communicatie met transporteurs. In combinatie met het VMI model maak je een dusdanige productie- en transportplanning dat er altijd met volle vrachtwagens wordt gereden en kosten worden bespaard.

Lees meer 

Werkinstructie en recepturen (WIR)

Werkinstructies en recepturen vormen een heel belangrijk onderdeel van het food productieproces. Zij zorgen voor een veilig en kwalitatief productieproces, maar zijn wel aan  wijzigingen onderhevig. Het is daarom belangrijk om te zorgen dat de informatie op een toegankelijke manier up-to-date beschikbaar is.

De OPC-WIR module maakt de juiste werkinstructies digitaal op de werkplek beschikbaar. Het wordt eenvoudiger om (flexibel) personeel de juiste handelingen te laten verrichten, zonder uitgebreide instructies vooraf omdat ze digitaal stap voor stap aan de hand worden meegenomen. Eventuele (digitale) leermodellen voor nieuw en flexibel personeel kan door de OPC-WIR module worden ondersteund.

Lees meer 

Haal het maximale uit uw maakbedrijf.

    Laat hier uw contactgevens achter.

    Remco Johma

    “OVSoftware heeft zich verdiept in hoe wij werken, begrijpt voor welke uitdagingen onze mensen staan en kan dat vertalen in softwareoplossingen waarmee wij het verschil voor onze klanten kunnen maken.”

    REMCO RIJSENBRIJ, VOORHEEN DIRECTEUR JOHMA