Financiële dienstverlening

Verouderde systemen versus moderne uitdagingen

Het gedateerde IT-landschap met een wirwar van aan elkaar geknoopte systemen en databases is een  belangrijke reden dat IT-verantwoordelijken in de financiële sector ’s nachts wel eens wakker liggen. Zeker wanneer de directie drukt op het snel en goedkoop op de markt brengen van nieuwe producten en diensten om klanten tevreden te houden. Het kost veel tijd en geld om legacy systemen in de lucht te houden. Dat laat weinig ruimte over voor verbeteren, versnellen en innoveren. Risico’s ten aanzien van de continuïteit van belangrijke bedrijfsprocessen worden groter naarmate de tijd verstrijkt. Kennis van de systemen vervaagt of is al verdwenen en de mogelijkheid tot onderhoud neemt af.

IT infrastructure
Persoon achter computer OVSoftware kantoor

Ondersteuning bij verbeteren, versnellen en innoveren

IT-managers van financiële instellingen staan niet voor de minste uitdagingen. Wij werken al bijna 50 jaar met hen en hun collega’s uit de business samen aan mogelijkheden om processen en systemen te optimaliseren. We doen dit samen: onze medewerkers zijn het meest in hun element als zij onderdeel uitmaken van klantenteams. Volgens onze  opdrachtgevers binnen de financiële dienstverlening levert het combineren van business- en IT-kennis snelle en goede resultaten op. Met de inzet van OVSoftware specialisten beschik je over extra capaciteit, kennis en kunde wanneer het nodig is, voor zo lang als dat nodig is.

We bieden drie vormen van ondersteuning waarbij we per klantsituatie kijken wat het beste past:

  1. Detachering van software ontwikkelaars, voornamelijk JAVA en .Net specialisten;

  2. Uitvoeren van opdrachten met een ICT-project team, meerdere disciplines samen

  3. Het ontwikkelen en in beheer nemen van software door onze DevOps ontwikkelstraat voor het ontzorgen van het ontwikkelproces bij de klant.

Kwaliteitsgarantie

Als specialist in het ontwikkelen van maatwerk software onderschrijven wij het belang van goede kwaliteit software. Om deze kwaliteit ook extern aan te kunnen tonen, passen wij de 10 kwaliteitsrichtlijnen van de Software Improvement Group (SIG) toe in het ontwikkelproces. Daarnaast laten wij alle door ons gemaakte software door hen testen. De kwaliteit van de geschreven code heeft direct invloed op het onderhouden van maatwerk software. Daarnaast is het  bepalend voor de mate van efficiency en kostenbesparingen die de klant uiteindelijk kan realiseren.

Bij software die volgens de genoemde kwaliteitsrichtlijnen is opgebouwd en gedocumenteerd, kunnen aanpassingen achteraf eenvoudiger worden doorgevoerd en kost het reguliere onderhoud van de software beduidend minder dan van software waarvan de kwaliteit te wensen over laat. Kwalitatief hoogwaardige software beperkt daarnaast het risico op uitval en storingen wat de continuïteit van bedrijfsprocessen waarborgt.

Praktische oplossingen voor nieuwe technologieën

Als je geïnteresseerd bent in IT, dan lees je regelmatig over ontwikkelingen rond artificial intelligence, blockchain, machine learning en virtual/augmented reality. Wij delen de kennis over deze onderwerpen niet alleen binnen onze eigen OVSoftware kennisgroepen, maar laten ons op dit gebied graag uitdagen door vraagstukken van onze klanten en andere relaties. Op het gebied van kennisdelen, werken wij met diverse bedrijven en consortia samen om specifieke technologie geschikt te maken voor toepassingen in de praktijk. Voorbeelden van  actuele samenwerkingsverbanden zijn:

  • De Industrial Reality Hub, een samenwerking van partijen die zich bezighouden met artificial / virtual reality- (AR/VR-)technologie. De Hub heeft de Nederlandse fieldlab status en is door de Europese Commissie erkend als Digital Innovation Hub voor industriële AR/VR.

  • Apeldoorn IT, het netwerk van IT-professionals van Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

Wij investeren continue in het opbouwen en delen van kennis op allerlei gebieden en hoe we deze toe kunnen passen in concrete oplossingen. De kennis die wij opbouwen, delen we ook met klanten. Regelmatig worden er kennissessies gehouden waarbij (potentiële) opdrachtgevers aan kunnen sluiten om met elkaar te kijken hoe nieuwe technieken kunnen worden toegepast in bestaande of fictieve cases.

Heb jij interesse om een of meerdere van deze sessies bij te wonen? Laat het ons weten via onderstaande links:

  • Ik heb interesse in een inspiratiesessie over het vrijmaken van IT-budget en capaciteit om deze in te kunnen zetten voor verbeteringen en innovatie 

Onze klanten in de financiële sector zijn onder andere:

Kies voor een toekomstbestendige softwareoplossing

Weet je wel dát je moet digitaliseren maar niet precies hoe? Dan starten we met een analyse. Kijken waar de organisatie zich nu bevindt.

Daarna komen we met een onderbouwd plan hoe digitalisering helpt uw ondernemingsdoelstellingen te bereiken.