Energie en nutsbedrijven

Belang van de juiste infrastructuur

Nutsbedrijven spelen een cruciale rol in onze maatschappij. Water, elektriciteit, gas en afvalverwerking zijn een essentieel de leefbaarheid en economie. Deze cruciale systemen die deze dienstverlening mogelijk maken zijn in ontwikkeling. De aanpassingen vinden vooral plaats in de IT-infrastructuur, het verwerken van grote hoeveelheden gegevens en de innovaties om de veranderingen mogelijk te kunnen maken.

Voor het realiseren van deze oplossingen zijn goed gekwalificeerde ICT’ers nodig. OVSoftware is goed in het analyseren, adviseren, koppelen en visualiseren van deze gegevens. Met de kennis en ervaring in software realisatie voor bedrijven en dienstverleners bieden we zekerheid en flexibiliteit. Bovendien bieden we innovatiekracht met moderne technologieën zoals low-code, AI en machine learning, blockchain, VR en AR.

Solarpark
Coding behind computer - IT Professional

Brede inzet van expertise

OVSoftware voert in de energiemarkt code scans en security impact analyses uit.

Dit geeft inzicht en leidt tot ondersteuning bij verbeteringen in de software en de koppelingen.

We leveren kennis en capaciteit om met kwaliteit software doelstellingen te realiseren. Daarbij zien we een aantal actuele thema’s in deze branche:   

  • De invoering van hernieuwbare energie en de integratie ervan in het net
  • De verbetering van de energie-efficiency en de veilige elektriciteitsvoorziening
  • Het blijven verbeteren van de dienstverlening naar klanten door de nutsbedrijven, hiervoor worden technologische keuzes gemaakt en geïnvesteerd in hun digitale transformatieprocessen.
  • Het beschikken over de juiste informatie vormt de sleutel tot succes.

OVSoftware realiseert samen met de klant de software om de doelstellingen te realiseren.  

Kies voor een toekomstbestendige softwareoplossing

Weet je wel dát je moet digitaliseren maar niet precies hoe? Dan starten we met een analyse. Kijken waar de organisatie zich nu bevindt.

Daarna komen we met een onderbouwd plan hoe digitalisering helpt uw ondernemingsdoelstellingen te bereiken.

blank