Vendor Managed Inventory (VMI)


Met Vendor Managed Inventory komen leveranciers die producten vervaardigen met  retailorganisaties  overeen om de voorraad aan te vullen op basis van de fluctuerende vraag- en aanbodtrends. Met als doel om ervoor te zorgen dat de voorraad goed gevuld is en de winkels niet met een tekort te maken krijgen. Een dergelijke afspraak vraagt echter wel de nodig organisatie én automatisering van de leveranciers.

 • Heb jij inzicht in de behoefte per artikel van afnemers?
 • Voldoe je aan de service levels van je (retail) klanten?
 • Hoe vaak wordt je productie verstoord door spoedorders?
 • Zijn er contractuele afspraken over de Service levels?
 • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van de bevoorrading van de warehouses?

 

 


Wil je weten hoe je (nog) beter om kunt gaan met dit soort vraagstukken? Onze specialisten vertellen je graag over de mogelijkheden.
Via deze link kun je contact met hen opnemen.

OPC –  Vendor Managed Inventory (VMI)

Met VMI software, of Supplier Assisted Inventory Management (SAIM), kan de leverancier veel van de taken in verband met het bijhouden van de bestellingen van de afnemer overnemen. In plaats van alle verantwoordelijkheden van het supply chain planningssysteem bij de afnemer te leggen, brengen Vendor Managed Inventory overeenkomsten een samenwerkingsrelatie tot stand tussen afnemers en leveranciers. Voordeel voor de leverancier is dat hij er externe magazijn capaciteit bijkrijgt en naar eigen planning kan produceren en bevoorraden. De VMI software van de leverancier communiceert middels standaard EDI berichten met het WMS van het warehouse van de afnemer. De leverancier heeft hierdoor inzicht in de voorraadbewegingen bij de afnemer en kan op basis hiervan zijn acties uitvoeren om te blijven voldoen aan de service levels die zijn overeengekomen.

Met de OPC – VMI software:

 • kun je mutaties in de voorraad met warehousesoftware van de afnemer uitwisselen door middel van EDI berichten;
 • heb je inzicht in artikelrotatie bij de afnemer en kun je de vraag voorspellen (demand forecasting);
 • worden replenishment orders automatisch aangemaakt om tijdige bevoorrading in gang te zetten;
 • kun je de rotatie per artikel analyseren om productie nog beter op de vraag af te stemmen en je prijsonderhandelingen te voeren op basis van goed gefundeerde argumenten.

Voordelen voor afnemer én leverancier

Als VMI goed wordt toegepast, heeft dit grote voordelen voor zowel de afnemer als de leverancier. De afnemer verlegt de verantwoordelijkheid van bevoorrading naar de leverancier en hoeft zich niet langer bezig te houden met:

 1. problematieken rond het bestellen van de juiste hoeveelheden;
 2. levertijden en tijdige bestellingen;
 3. afspraken maken over Service Levels met leveranciers om leveranties in goede.

De leverancier van de producten heeft direct inzicht in rotatie van artikelen bij de afnemer en kan:

 1. gebruikmaken van externe magazijnen bij de afnemer;
 2. zelf de logistieke planning maken met optimale indeling van transporten;
 3. productie op zo’n manier spreiden dat deze optimaal aansluit bij de logistieke planning.