blank

Eric werkt bij OVSoftware

IT-project in de praktijk

Eric werkt meer dan 10 jaar bij OVSoftware en hij vertelt over zijn ervaringen bij het begeleiden van een complex IT-project. Welke uitdagingen zijn er voor hem? Welke technieken zijn toegepast, wat houden zijn dagelijkse werkzaamheden precies in en wat heeft hij geleerd?

Complex en uitgebreid IT-project

“In een scrumteam van 7 personen werk ik aan een nieuwe applicatie door middel van Domain Driven Design en geautomatiseerde regressietesten voor een grote overheidsinstantie. Met meer dan 25 stakeholders ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de product owner om de user stories en prioritering op te stellen. Ik ontwikkel het front-end van tientallen schermen met Wicket waarbij ook Ajax wordt gebruikt. Met Java EE zorg ik dat de back-end goed aansluit op de front-end. De ontwikkelstraat die ik gebruik bestaat uit Maven, Jenkins, Sonar, Atlassian Jira/Confluence/Stash en SourceTree. Om het project gestructureerd uit te voeren, maken we gebruik van 9 virtuele omgevingen waarin verschillende functies van de applicatie worden ontwikkeld en getest.

Eric: “Ik ben blij dat ik in dit project kan ‘levelen’ met een collega van OVSoftware, ook hij brengt veel kennis mee en we begrijpen elkaar direct.”

Veel stakeholders en veel uitdagingen

Het project bracht verschillende uitdagingen met zich mee. De 25 stakeholders hebben ieder verschillende belangen. Hierbij kun je denken aan budgettering, functionaliteit, invoeren van nieuwe software etc. Om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen denk ik mee met de product owner, voorzie ik hem van informatie en geef ik tips welke zaken er nu opgepakt moeten worden en welke evetueel later uitgevoerd kunnen worden. Je hebt bij een grote overheidsinstantie natuurlijk vaker overleg  en afstemming nodig dan bij een kleiner bedrijf uit het MKB.

Begeleiding van programmeurs

In het Scrumteam begeleid ik programmeurs van de opdrachtgever en ondersteun ik de ontwerper om ervoor te zorgen dat de front-end voldoet aan de functionele eisen. Het begeleiden van programmeurs bestaat uit het verdelen van taken en ze op weg helpen. Hierbij kun je denken aan code reviews, patterns en architectuur. Tijdens het ontwikkelen houd ik er rekening mee dat ik moet voldoen aan een 4 sterren SIG score.

Goede samenwerking in het Scrumteam

Elke ochtend om half 10 is er een stand-up meeting, de taken van die dag worden besproken en er wordt terug gekeken naar de dag ervoor. Daarna gaan wij aan de slag, kijk ik mee met junioren en zorg ik dat iedereen kan beginnen. Testers zetten de bevindingen op het bord en deze worden opgepikt en verwerkt door de ontwikkelaars, ze strepen af wat er gedaan is. Ondertussen is er afstemming met de ontwerper en die zorgt dat het ontwerp en bouw in lijn loopt. De afstemming en samenwerking met testers, ontwerpers en ontwikkelaars verloopt goed, we zitten met zijn allen op één kamer en hebben continu contact over de bouw en de voortgang van de ontwikkeling.

Leerzaam project

projectmanagement complexe IT-projectenDe techniek Wicket kende ik nog niet, inmiddels weet ik er door dit project alles van. Met name de scheiding tussen HTML-code en Java-code is geweldig. Het was erg leerzaam om Scrum toe te passen in een grote organisatie, dit is een groot verschil ten opzichte van een kleinere organisatie. Dit heeft voornamelijk te maken met de diversiteit en hoeveelheid externe partijen. Je kunt namelijk zelf wel snel willen schakelen, maar je moet ervoor zorgen dat de overige partijen ook meedoen zodat alle neuzen in dezelfde richting staan.

Hoe gaat het nu verder?

Na anderhalf jaar ontwikkelen zijn we nu toe aan de volgende mijlpaal: de software wordt in productie genomen! Daar kijken we natuurlijk met het hele team naar uit.”‹‹