Eric en OVSoftware en Geo

Eric en OVSoftware en Geo

Na mijn studie Informatica aan de Universiteit van Twente en na een aantal jaren ervaring als software ontwikkelaar ben ik in 2004 bij OVSoftware gestart. Hier krijg ik de mogelijkheid om in diverse branches aan projecten mee te werken zowel bij de klant als intern.

GEO expertise

Binnen OVSoftware heb ik de afgelopen jaren meegewerkt aan diverse projecten op het gebied van Geografische Informatie verwerking. Ik deed dit met veel plezier, omdat je in deze projecten snel ziet waar je mee bezig bent. Het resultaat van je werk is in vele gevallen direct zichtbaar op een kaart en mede door de vele ontwikkelde standaarden in dit domein kan je snel resultaat boeken.

Daarnaast kom je in aanraking met andere tooling specifiek voor het GEO domein zoals databases voor ruimtelijke data (spatial data), specifieke spatial frameworks en coördinaten systemen. In de meeste projecten heb ik gebruik gemaakt van een Postgres database, gecombineerd met de PostGIS extensie. Die extensie maakt het mogelijk om ‘ruimtelijke’ queries te definiëren. Door een (wegen)kaart zoals OpenStreetMap in de database te zetten, kan bijvoorbeeld met een eenvoudige query gezocht worden naar alle wegen in een bepaald dorp. Ook het combineren van verschillende kaarten wordt hierdoor mogelijk; in de praktijk hebben we dit toegepast om een koppeling te maken met VILD (de Verkeers Informatie Locatie Database, een Nederlandse variant op TMC).

(zie als voorbeeld de afbeelding hieronder).

Extra uitdagingen kwamen er toen er functionaliteiten gerealiseerd moesten worden waar je echt de diepte in moest gaan. Een voorbeeld daarvan is het berekenen van afstanden rekening houdend met de bolling van de aarde en niet alleen op basis van x en y posities.

Voor complexere verwerking van de geografische informatie is het handiger om een algoritme in Java te programmeren. Met behulp van de JTS bibliotheek is veel functionaliteit beschikbaar om coördinaten, lijnen en vlakken te analyseren en te bewerken. Doordat zowel PostGIS als ook JTS gebruik maken van standaarden zijn deze eenvoudig te combineren.

De gecombineerde geografische informatie moet natuurlijk ook aan gebruikers van het systeem beschikbaar worden gesteld. Ook hiervoor zijn standaard componenten beschikbaar. In het verleden heb ik hiervoor OpenLayers gebruikt, in de laatste projecten is Leaflet ingezet. Beide doen in grote lijnen hetzelfde: een gelaagde kaart tonen waar de gebruiker op kan inzoomen, en waar de gebruiker ook kan kiezen welke informatie zichtbaar moet zijn.

Nu ik mij deze domein kennis eigen heb gemaakt, kijk ik uit naar de volgende opdracht waar ik deze weer in de praktijk kan brengen!

Meer weten over het Geografische Domein? Klik hier!