+31 (0) 53 30 33 600

Blockchain, een uitleg

Blockchain, een uitleg

Het begon allemaal op het hoogtepunt van de crisis, oktober 2008, toen publiceerde Satoshi Nakamoto de whitepaper met als titel “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Een puur Peer-to-Peer (P2P) elektronisch betaalsysteem waarmee zonder tussenkomst van een financiële instelling geld kan worden overgemaakt van de ene naar de andere partij. De technieken die daarvoor gebruikt worden vormen samen de Blockchain.
Blockchain is een gedistribueerd decentraal grootboek. In dit grootboek worden transacties geregistreerd. Al duizenden jaren wordt er handel gedreven. Er worden transacties gedaan en er wordt waarde overgedragen. Deze overdracht moet veilig gebeuren. Het moet zeker zijn dat de waarde toebehoort aan de eigenaar en dat het maar één keer wordt uitgegeven. In de loop der tijd zijn daar allerlei instanties voor bedacht die dat kunnen regelen. Echter zijn daardoor ook de complexiteit en de kosten toegenomen.

Neem als voorbeeld het kopen van een huis. Hierbij zijn allerlei partijen betrokken. Onder andere de verkoper, de notaris en de koper. De verkoper en de koper hebben niet altijd het vertrouwen in elkaar en daarom is de notaris nodig. Beide partijen hebben vertrouwen in de notaris en daardoor kan een huis overgedragen worden naar de nieuwe eigenaar.

Met Blockchain verschuift het vertrouwen van een instantie naar de techniek. De techniek controleert de eigenaar van het huis (de waarde) en of het huis al niet aan iemand anders is verkocht. Als de transactie is vastgelegd en daarmee het huis is overgedragen zorgt de techniek ervoor dat de transactie niet te muteren is. Het is dus altijd aantoonbaar voor de eigenaar dat het huis in zijn bezit is. Door het inzetten van Blockchain nemen de complexiteit en de kosten af en kunnen we vertrouwen programmeren.

Maar hoe doet Blockchain dat dan?

Blockchain maakt gebruikt van bestaande technieken. Een van de belangrijkste is cryptografie. Iedereen die deelneemt aan de Blockchain heeft twee sleutels. Een publieke sleutel en een geheime sleutel. De publieke sleutel mag iedereen weten en is uniek. Denk bijvoorbeeld aan je bankrekeningnummer. De geheime sleutel is alleen voor jezelf. Dit is bijvoorbeeld de pincode van je pinpas. Transacties vanaf de publieke sleutel kunnen alleen maar gedaan worden als deze zijn ondertekend met de geheime sleutel.

Het is dus onmogelijk om een transactie te doen als je niet de eigenaar bent van de geheime sleutel. Door het gebruik van P2P-technologie is het mogelijk om zonder tussenkomst van een derde partij een transactie te doen. Deze transactie wordt gepubliceerd op het netwerk en gecontroleerd door meerdere deelnemers van het netwerk. De transactie wordt onmuteerbaar vastgelegd doordat deelnemers van het netwerk een puzzel proberen op te lossen. Dit wordt mining genoemd. Degene die de puzzel als eerste oplost krijgt een beloning en mag het block (verzameling van transacties) toevoegen aan de chain. De overige deelnemers controleren de uitkomst en valideren daarmee de transactie.

Smart Contracts

Doordat vertrouwen geprogrammeerd kan worden kunnen ook contracten in de Blockchain worden geplaatst die automatisch transacties uitvoeren wanneer aan bepaalde condities wordt voldaan. Dit zijn “Smart Contracts”. Zo kan bijvoorbeeld een testament worden vastgelegd op de Blockchain en bij het overlijden van de persoon (een transactie in de GBA) wordt automatisch het testament uitgevoerd. Of wanneer er zelf energie wordt opgewekt en er een overschot ontstaat dit automatisch wordt geleverd aan de buren tegen een bepaalde prijs.

Maar iedereen ziet toch mijn transacties?

In het geval van Bitcoin, ja. Bitcoin maakt gebruik van een public (openbaar) Blockchain. In een public Blockchain kent niemand elkaar en kan iedereen transacties lezen en transacties toevoegen. Er zijn echter ook permissioned (besloten) Blockchains. In een permissioned Blockchain kennen de partijen elkaar wel en zijn de rechten instelbaar. Zo kan niet iedereen lezen of toevoegen. De partijen bepalen met elkaar wie er wat mag lezen en toevoegen. Wij verwachten dat zeker in de nabije toekomst vooral toepassingen worden gemaakt op permissioned Blockchains.

Wanneer kunt u een Blockchain gebruiken?

Om te bepalen of een Blockchain de oplossing is van uw probleem dienen er een aantal vragen beantwoord te worden.
1. Moet er informatie worden opgeslagen?
2. Zijn er meerdere partijen die informatie opslaan?
3. Wantrouwen de verschillende partijen elkaar of is er wederzijdse afhankelijkheid?
4. Willen alle partijen werken zonder een centrale autoriteit?
5. Is nieuwe informatie afhankelijk van vroegere informatie?

Als alle antwoorden ‘Ja’ zijn dan is een Blockchain oplossing nuttig. Wanneer niet alle antwoorden met ‘Ja’ zijn beantwoord, dan heeft u geen Blockchain nodig. Uiteraard kunt u nog steeds een Blockchain gebruiken, maar kan er afgevraagd worden wat de toegevoegde waarde is.

Waarvoor kan ik dan een Blockchain gebruiken?

De bekendste toepassingen zijn natuurlijk de cryptocurrencies. U leest er bijna dagelijks over in het nieuws. Echter is dat nog maar het begin. Doordat Blockchain het mogelijk maakt om een waarde betrouwbaar digitaal over te dragen en het kopiëren onmogelijk maakt zijn de mogelijkheden eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan een certificaat dat behaald wordt na het volgen van een cursus of de onderhoudshistorie van uw auto. Het is ook mogelijk geworden om eigendomsrechten van foto’s, kunst, boeken of octrooien vast te leggen. En wat dacht u van uw persoonsgegevens? Zeker rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan Blockchain een positieve bijdrage leveren.

Wie gaat mij daarbij helpen?

Voor het Kadaster heeft OVSoftware in samenwerking met Xurux een Proof of Concept uitgevoerd voor het verifiëren van de gegevens bij een vergunningsaanvraag. Daarnaast beginnen binnenkort twee afstudeerders aan opdrachten over blockchain.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw domein? Neem dan contact op met Hans van Dijk via hans.van.dijk@ovsoftware.com of
+31 6 343 853 03 

Contact

Wil je meer informatie over OVSoftware?
Neem dan contact op.

Werken bij OVSoftware

Wil je meer weten over onze bedrijfscultuur en vacatures?
Bekijk dan onze werken bij pagina

Branches

Wil je meer weten over de branches waarbinnen OVSoftware actief is?
Bekijk de branches.

Referenties & Projecten

Lees hier klantreferenties en door OVSoftware begeleide lopende en afgeronde projecten waar wij trots op zijn.

Over ons

OVSoftware is één van de eerste softwarebedrijven van Nederland.
Lees meer over ons.

Volg ons op